Klink krijgt op 27 januari ruimte voor ziekenhuisinnovaties

Ruimte voor ziekenhuisinnovaties, dat is de titel van een onderzoeksrapport dat minister Klink op woensdagmiddag 27 januari in ontvangst neemt. De aanbieders zijn voorzitter Roelf de Boer van de NVZ-vereniging van ziekenhuizen en prof.dr. Guus Schrijvers. Het rapport telt meer dan 100 pagina’s en beschrijft tientallen innovaties die soms wel en soms niet lukken.

Op basis van interviews met vertegenwoordigers van 29 van de 100 ziekenhuizen,  gesprekken met tal van medewerkers van beleidsinstanties en na raadpleging van internationale literatuur geeft Schrijvers adviezen hoe ziekenhuizen meer ruimte voor innovaties kunnen krijgen. Ook als er minder geld is. Want innovatie is geen luxe maar juist bij schaarste noodzaak. Het rapport, de onderzoeksuitkomsten en de adviezen krijgen aandacht in de komende week.

Op het congres Recente ontwikkelingen in zorgpaden van ziekenhuizen dat plaatsvindt op 29 januari licht Schrijvers het rapport toe in een plenaire voordracht. Want zorgpaden zijn naast telezorg, thema-poliklinieken en taakherschikking belangrijke procesinnovaties in ziekenhuizen. Aan dat congres nemen  225 professionals en managers uit tachtig van de honderd ziekenhuizen deel. Wilt u ook komen? U bent welkom. Er is nog plaats. Klik hier, lees de brochure en meld u aan.

Noot redactie:
Guus Schrijvers is hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen