De opruimcoach

Waar je mee bezig bent, komt naar je toe. Dat ondervond ik na een bezoek aan een bijeenkomst van www.centraal-zorgportaal.nl. Dit nieuwe initiatief heeft als doelstelling het bij elkaar brengen van diverse disciplines zorgverleners ten bate van degene die naar een bepaalde vorm van hulp zoekt. Op de bijeenkomst kwam ik in contact met de wereld van coaches en counselors. Een nieuwe wereld. Officieel geregistreerd praat je over ongeveer 3000 mensen, die advies en hulp bieden op vele fronten. Personal, financieel, verslaving, relatie, werk, voeding, loopbaan, en niet te vergeten opruimen. Mijn patiente sprak enige dagen na mijn bezoek over de opruimcoach, die zij via internet gevonden had. Uiteraard voor mij interessant, zeker na de kennismaking met deze nieuwe wereld. Zij kwam na het plots overlijden van haar partner niet meer uit de enorme hoeveelheid huisraad. Kort voor zijn overlijden waren ze verhuisd. Veel dozen stonden nog steeds niet uitgepakt te wachten op actie. Helaas kwam deze niet door de vele gevoelens over wat ze wel en niet weg kon doen. Met name zijn vele snuisterijen, die vele herinneringen met zich mee droegen. De coach kwam 2,5 uur op bezoek. Dit kostte haar 150 euro. Best veel geld. Echter voor haar huiselijke structuur van groot belang. Het deed haar en het rouwproces veel goed. Met deze hulp was ongeveer een derde van het ongestructureerde omgezet in structuur. Redelijk wat dozen stonden nu te wachten op de Kringloopwinkel. En daarbij kreeg haar huis weer de warmte, die ze lange tijd niet om haar heen had gevoeld.Voor ons huisartsen is de wereld van coaching en counseling niet ter sprake gekomen in de opleiding. Zeker na het te weten komen, dat bij een branchevereniging aangesloten coaches en counselors door Zorgverzekeraars vergoed worden, lijkt het mij een goed idee om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Gisteren besprak ik dit met een collega. We waren het er over eens dat veel niet-somatische problematiek waar we niet uitkomen, verwezen wordt naar een psycholoog of maatschappelijk werk. Veel kan overgenomen worden door een coach of counselor. De eerste pakt feitelijk het probleem aan, de tweede gaat eerst naar het diepere gevoel om van hier uit tot een oplossing te komen.

Al met al een onderwerp om als beroepsgroep meer tegen het daglicht te houden. Ik ga na dit mooie voorbeeld uit eigen praktijk er zeker aandacht aan schenken. Wellicht u ook?

Emaildokter

Recente artikelen