Nieuwe kwaliteitsindicatoren voor betere palliatieve zorg

0
279

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en uiteindelijk aan hun ziekte zullen overlijden. Deze zorg wordt onder meer gegeven door de thuiszorg, huisartsen, ziekenhuizen of verpleeg- of verzorgingshuizen en binnen specifieke palliatieve terminale zorgvoorzieningen. Door de uiteenlopende en vaak complexe zorgbehoefte is palliatieve zorg in principe multidisciplinair, waarbij professionals en vrijwilligers vaak samenwerken. Behalve voor lichamelijke zorg is in de palliatieve fase ook aandacht nodig voor psychosociale en spirituele behoeften en problemen, en de begeleiding van naasten.

Kwaliteitsindicatoren worden vaak uitgedrukt in een getal of percentage en geven indicaties van de kwaliteit van zorg en van eventuele verbeterpunten. Voorbeelden van indicatoren zijn het percentage patienten met matige of ernstige pijn en de mate waarin patienten positief zijn over de deskundigheid van hun zorgverleners.

Met subsidie van ZonMw ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met EMGO+ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een indicatorenset om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken.
Er is nu een set van 33 indicatoren voorhanden voor de kwaliteit van de zorg aan patienten en 10 indicatoren voor de kwaliteit van de begeleiding van naasten. De haalbaarheid en bruikbaarheid van de indicatorenset is bij patienten en nabestaanden getest en over het algemeen goed bevonden.

In een tweede project is ook een CQ-index (Consumer Quality Index) voor de palliatieve zorg ontwikkeld. Met dit meetinstrument is het mogelijk de kwaliteit van palliatieve zorg vanuit het perspectief van zowel patienten als nabestaanden te meten. Deze CQ-index palliatieve zorg is in de nieuwe kwaliteitsindicatoren geïntegreerd

Er is een praktische handleiding voor het werken met de indicatorenset. Zorgaanbieders kunnen die gebruiken om de interne kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Daarnaast zijn twee uitgebreide onderzoeksrapporten beschikbaar.

Bron: ZonMw