Niet tornen aan zorgvuldige euthanasiepraktijk

De KNMG wijst het voorstel van initiatiefgroep Uit Vrije Wil af. De initiatiefgroep wil hulp bij zelfdoding bij een “voltooid leven” mogelijk maken door dit uit het wetboek van strafrecht te halen. De artsenfederatie KNMG wil niet dat op deze wijze getornd wordt aan de zorgvuldige wetgeving en praktijk rond euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland.

Uitholling euthanasiepraktijk
De KNMG vreest dat het voorstel schadelijk is voor de euthanasiepraktijk. De KNMG vindt dat het voorstel van de initiatiefgroep om een ’tweede weg’ naar levensbeeindiging mogelijk te maken tot uitholling van de huidige euthanasiepraktijk leidt. Immers als de arts vindt dat niet is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen die gelden bij euthanasie, dan kan de patient alsnog via die tweede weg hulp krijgen om zijn leven te beeindigen.

Geen rol voor artsen
Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil en de NVVE maken zich sterk voor het recht van burgers om hulp bij zelfdoding te krijgen op een zelf gekozen moment wanneer zij een einde aan hun leven willen maken zonder dat er sprake is van een medisch classificeerbare aandoening. De KNMG wijst er op dat de wet- en regelgeving én de praktijk rond euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen zeer zorgvuldig tot stand zijn gekomen en goed functioneren.

Mocht een debat ertoe leiden dat een voltooid leven, waarbij het louter om existentiele problematiek gaat, een geaccepteerde reden wordt om hulp bij zelfdoding te krijgen, dan ziet de KNMG daarbij geen rol voor artsen weggelegd. Dit staat te ver af van de eigenlijke taak van artsen. Artsen verlenen hulp bij ziekte en ondraaglijk lijden in geval van medisch classificeerbare aandoeningen, niet meer en niet minder.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen