Eerste vergadering Platform Zorgbedden

Array

Het NEN Platform Zorgbedden gaat van start! De eerste vergadering van het platform is op vrijdag 19 maart 2010 om 10.30 uur bij NEN. Deelnemers zijn belanghebbende partijen op het gebied van zorgbedden. Deelname is nog mogelijk.

NEN heeft van een aantal belanghebbende partijen op het gebied van bedden in de zorg het verzoek gekregen om een Platform ” Zorgbedden” op te richten. In het platform worden ontwikkelingen met elkaar besproken. Deze ontwikkelingen kunnen onder andere gaan over wet- en regelgeving, (internationale) normen, CE-markering, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zaken die in de media de aandacht krijgen. Het platform biedt ruimte en gelegenheid om met elkaar over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen. Ervaringen en knelpunten kunnen hierbij aan bod komen. NEN zal de vergaderingen organiseren en de leden van het platform voorzien van alle relevante informatie.

Doel

Naast het bespreken van ontwikkelingen en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van zorgbedden bespreekt het Platform uitsluitend onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan zorgbedden en geeft het Platform gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidscommissie NEN-Medische Technologie. Verder kan het Platform NEN vragen nader te benoemen acties te ondernemen. NEN zal dergelijke verzoeken in beraad nemen en aan het Platform melden wat het resultaat daarvan is.

Doelgroep
Iedereen die belang heeft of anders betrokken is bij het onderwerp zorgbedden, wordt uitgenodigd voor deelname aan Platform. Bent u verpleegkundige, onderhoudstechnicus, leverancier, productmanager of fabrikant? Meldt u dan aan voor 12 maart aanstaande.

Informatie & deelname

Voor meer informatie over het Platform Zorgbedden of vragen over deelname kunt u contact opnemen met Ellen Boer, telefoon (015) 2690 250, e-mail [email protected]

Recente artikelen