Zijn de regels bij promotie en verkoop van het H1N1-vaccin ook overtreden?

0
205

Rapport IGZ moet voldoende aanleiding zijn om geheimhoudingsbepalingen in aankoop H1N1-vaccins ook op te heffen.
Bij het aanprijzen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline de regels overtreden.In een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, staat dat  het farmaceutische bedrijf onder meer verboden reclame gemaakt bij verpleegkundigen en inkoopkortingen gegeven aan bedrijven die het HPV-vaccin wilden verkopen. Daarnaast heeft GSK te hoge bedragen betaald aan artsen die als adviseur werden ingeschakeld. Minister Klink van volksgezondheid heeft indertijd GSK als enige leverancier van het vaccin tegen baarmoederhalskanker aangewezen. Deze kwestie is vergelijkbaar met de wijze waarop de vaccin van het nieuw influenza A / H1N1 zijn aangekocht.

Klink houdt ook nog steeds het contract van het H1N1-griepvaccin geheim. Allerlei geruchten doen de ronde. De Nederlandse regering zou teveel betaald hebben en zelf geruchten dat er onregelmatigheden aan de orde zouden zijn. Het ministerie van VWS geeft geen vooralsnog inzage in wat is betaald  voor de H1N1-vaccins. Dat meldde Klink half januari via een brief aan de Tweede Kamer. Reden: Het Nederlands Vaccin Instituut, die namens de minister de contracten met vaccinleveranciers sloot heeft een geheimhoudingsbepalingen getekend met datzelfde GSK. Uit de contracttekst zo blijken dat de prijs van de aangekochte vaccins valt onder de geheimhoudingsbepalingen van de overeenkomsten met GSK. Ook de aanschaf van de griepvaccins voor influenza A / H1N1 waren controversieel. In eerste instantie leken de opdracht aan een andere farmaceut te zijn gegund maar vervolgens mocht GSK vsnuit het niets de vaccins leveren. Ook in deze kwestie is er geen openheid en worden geruchten niet ontkracht . Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is verzocht de contracten openbaar te maken.

Nederland heeft de vaccins vrij breed ingekocht, en wellicht . Voor het GSK-deel kreeg iedereen proportioneel geleverd, dus naarmate je meer hebt besteld hebt, kreeg je meer geleverd. Daarom heeft Nederland betrekkelijk veel vaccins beschikbaar gekregen. Belgie heeft bij aanschaf geopteerd had voor een zogenaamd adjuvansvaccin dat aangepast kan worden. De adjuvansvaccins zijn vijf jaar bruikbaar. Als de vaccins niet hergebruikt zouden worden, zou dat in het slechtste geval een verlies van 9 miljoen euro betekenen. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft daarover een akkoord bereikt met het bedrijf. Het akkoord bespaarde de Belgische overheid een bedrag van 33 miljoen euro. Onkelinx was al een tijd in onderhandeling met GSK om het aantal bestelde Pandemrixvaccins van 12,6 miljoen te verminderen. Een deel van de bestelling bij GSK heeft de Belgische regering kunnen annuleren zonder compensatie. Nederland heeft niet voor die optie geopteerd en het verluidt heeft Nederland veel meer betaald per vaccin dan de Belgen.

Wat voor straf GSK krijgt opgelegd voor de onregelmatigheden bij de verkoop en promotie van het HPV-vaccin is niet bekend.