“Slechts drie meldkamers ambulancezorg nodig in Nederland”

Op 9 februari heeft de toenmalige minister van binnenlandse zaken Guusje ter Horst gezegd dat zij de huidige situatie met ruim twintig meldkamers ambulancezorg met elk eigen faciliteiten en zonder voldoende onderlinge uitwisselbaarheid niet langer houdbaar vindt. Zij streeft naar één landelijke meldkamerorganisatie voor politie, brandweer en ambulancezorg, werkend met gouden centralisten, die de urgentie bepalen voor elk van de drie diensten. Verder vindt de minister maximaal drie meldkamerlocaties voldoende. Dit alles staat geschreven in een brief van de minister aan Thom de Graaf, die niet alleen burgemeester is van Nijmegen maar ook van het Veiligheidsberaad.

Ondergetekende kreeg deze openbare brief, toen ik twee medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze week ontving. Zij vroegen mij wat ik vond van een dergelijke concentratie en hoe ze die moesten aanpakken. Ze onderstreepten dat de drie meldkamers een lange termijndoel vormen en geen onderwerp zijn van een grootscheepse korte termijn reorganisatie.

Ik geef  hier mijn antwoord in telegramstijl en in vijf punten:

1.  meldkamers die voor meer dan vijf miljoen burgers werken zijn gebruikelijk in andere landen zoals Engeland. Het voorstel is niet absurd.

2.  in grote organisaties, zoals meldkamers met wel zestig centralisten tegelijk aan het werk, gaat de betrokkenheid van centralisten en leidinggevenden meestal omlaag. Let op dat je die grote betrokkenheid in Nederlandse ambulance meldkamers niet kwijtraakt bij schaalvergroting

3. verminder bij de schaalvergroting ook het aantal traumaregio’s en traumacentra en beperk wettelijk het autonome opnamebeleid van ziekenhuizen tijdens rampen en pandemieen

4.  regel het bestelde ambulancevervoer ook grootschalig, zodat bij verre ritten ambulancewagens zowel heen als terug een patient vervoeren.

5. denk aan de competenties van de ambulance centralist. Deze  moet bij een melding het toestandsbeeld van de patient vaststellen binnen enkele minuten. Dat is een HBO competentie. Een politie- of brandweerman die dat gaat doen, zal zich dan  toch wel twee jaar moeten bijscholen.

Tot zover mijn spontane reactie in het gesprek deze week met de BZK-medewerkers. Ik heb de twee uitgedaagd om op 17 september op het tiende nationale spoedzorgcongres een workshop te geven over het thema Drie meldkamers ambulancezorg voldoende!?. Ze hebben de uitnodiging geaccepteerd. Beste lezer, werkzaam in de spoedzorg, noteer alvast die datum van zeventien-negen. Bereid u voor op een ontmoeting met goed luisterende, intelligente BZK medewerkers met lange termijndoelen. Over enkele dagen staat de genoemde brief van 9 februari op deze website.

Guus Schrijvers