BIG5 van belangrijke aandoeningen. Noteer: 7 oktober 2010

Array

Oncologie, Hart-en vaatziekten, astma/COPD, Depressie en Diabetes worden gerekend tot de BIG5 van belangrijke aandoeningen. Het is  interessant wat de  verschillen zijn, maar vergeet vooral niet de onderlinge samenhang. Vaak komen deze aandoeningen trouwens in combinatie voor bij een individuele patient.

De uitvoerders van “zorgpaden” kunnen nog veel van elkaar leren! Zo blijkt de rol van de patient/client nog sterk verschillend per chronische aandoening.

Op 7 oktober 2010 kunnen deskundigen en belangstellenden bij elkaar in de keuken kijken. De plaats van samenkomst is het Beatrixtheater te Utrecht. Zorgverzekeraar Achmea is aktief betrokken bij het Big5 Congres. Diverse beroepsverenigingen steunen het initiatief (accreditatie).  De informatiemarkt biedt u ook veel nieuws.

Veranderen is zeker een kwestie van cultuuromslag, maar ook de inzet van zelfcontrole , telezorg enz. Er is nog veel te winnen.
Het BIG5 congres richt zich op artsen, verpleegkundigen en veel andere professionals, maar ook patienten zijn uiteraard welkom. Meer weten?  .http://www.healthinvestment.nl/programma_big5_congres_2010.htm

[email protected]

Recente artikelen