Resultaat van intensieve online therapie voor eetstoornissen vergelijkbaar met face-to-face behandeling

0
368

Gisteren lanceerde de Geestelijke Gezondheidszorg instelling Interapy een online behandeling voor de eetstoornissen Boulimia Nervosa en Eetbuistoornis. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat met de online therapie vergelijkbare resultaten geboekt kunnen worden als met face-to-face behandeling.
De online behandeling wordt door speciaal getrainde psychologen van Interapy aangeboden in heel Nederland. De verwachting is dat de online therapie meer mensen met een eetstoornis aan een goede behandeling kan helpen. De zorgverzekeraars vergoeden de online behandeling.

Eetprobleem vaak verborgen en onbehandeld
Mensen met een eetstoornis schamen zich voor hun probleem en houden het daarom vaak voor zichzelf. Er zijn in Nederland zo’n 240.000 mensen waarvan bekend is dat ze een eetstoornis hebben, maar er zijn er waarschijnlijk minstens zoveel waarvan dat niet bekend is. Minder dan 10 % van de mensen waarvan bekend is dat ze een eetstoornis hebben, wordt ervoor behandeld. Naast schaamte om met hun problemen voor de dag te komen, zijn er ook andere drempels: bijvoorbeeld flinke wachtlijsten bij eetstoornisklinieken.

Face to face cognitieve gedragstherapie
Een eetprobleem is vaak een hardnekkig probleem. Behandeling ervan is mogelijk, maar vraagt een duidelijke structuur, oefening en veel aandacht voor motivatie van de client. Face-to-face Cognitieve gedragstherapie biedt deze ingredienten en is tot nu toe daarom de behandeling van voorkeur. Uit studies blijkt dat er een groot behandeleffect mee te behalen is, maar dat slechts tussen de 30% en de 50% helemaal geneest.

Onderzoek
Uit onderzoek naar internetbehandelingen blijkt, dat de hoeveelheid online begeleiding die aan clienten wordt gegeven grote invloed heeft op het behandelresultaat. In de door Interapy ontwikkelde online behandeling is er daarom in een gestructureerde opzet veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor de client.

In een gecontroleerd onderzoek testte de Universiteit van Amsterdam de effectiviteit van deze intensieve online eetstoornisbehandeling. Uit de resultaten bleek dat de onlinebehandeling een groot behandeleffect sorteren: 70 % van de clienten die de behandeling deden had grote klachtvermindering. Bij 42% van de clienten was er na online behandeling geen eetstoornis meer. Een resultaat vergelijkbaar met face-to-face gedragstherapie.

Uit de meting van klantentevredenheid bleek dat 18% van de behandelde clienten gedurende de behandeling wel eens behoefte hadden gehad aan face-to-face contact. Desondanks gaf 96 % van de clienten aan dat ze de behandeling anderen zouden aanbevelen. Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoek verschijnen in het Tijdschrift voor Directieve Therapie

Beschikbaar en vergoed
De online behandeling is beschikbaar in geheel Nederland. Na verwijzing door de huisarts wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering.

Bron: Interapy