Aanpak antibiotica in de pluimveehouderij wordt versneld

0
166

De plannen om het antibioticagebruik terug te dringen in de pluimveesector moeten worden versneld en geïntensiveerd. Dit is de conclusie van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren. De sector erkent dat het gebruik van antibiotica in de pluimveevleeshouderij te hoog is en gaat de aanpak op korte termijn bijstellen.

De vleeskuikensector werkt al sinds 2008 aan een masterplan selectief en correct gebruik van antibiotica, met als doel zorgvuldig en lager gebruik van antibiotica. Dit betekent terughoudendheid in het gebruik van antibiotica en een verplichte één op één relatie tussen dierenarts en pluimveehouder.
Om forse reductiedoelstellingen te bereiken moet echter een versnelling in het masterplan worden ingebouwd. Hoe dit precies kan worden gerealiseerd wordt op dit moment onderzocht.

Belang van het terugdringen van het antibiotica gebruik
Antibiotica wordt gebruikt in de pluimveehouderij om zieke dieren te behandelen en om onnodig lijden van de dieren te voorkomen. Recentelijke resultaten van jarenlang onderzoek hebben echter uitgewezen dat het toenemende gebruik van antibiotica in de pluimveesector mogelijk verband houdt met het voorkomen van antibioticaresistente bacterien in de humane sector.

De pluimveesector werkt daarom ook uitvoerig mee aan een uitgebreid onderzoek naar die resistente bacterien, de zogenaamde ESBL’s, in de hele vleeskuikenketen. De vragen die nog beantwoord moeten worden zijn: in welke mate komen die bacterien met ESBL’s voor en in welke schakels van de keten? Wat kan de sector doen aan het voorkómen van ESBL’s en wat zijn de interventiemaatregelen als ESBL’s aanwezig zijn? Dit onderzoek is nog in volle gang.

Bron: PVE