UZ Gent onderzoekt nieuwe benadering om levensbedreigende infecties bij pasgeborenen te voorkomen

0
175

UZ Gent onderzoekt nieuwe benadering om levensbedreigende infecties bij pasgeborenen te voorkomen
Het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) in het Universitair Ziekenhuis Gent is recent met een wetenschappelijk onderzoek gestart naar een mogelijk vaccin tegen de groep-B-streptokok (GBS). GBS is een bacterie uit de familie van de streptokokken die ernstige infecties kan veroorzaken bij zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s. Er bestaat voorlopig nog geen vaccin tegen. Het onderzoek dat het CEVAC uitvoert in opdracht van een belangrijke vaccinproducent moet uit een reeks verschillende kandidaat-GBS-vaccins uiteindelijk de beste formule selecteren die gebruikt zal worden voor de verdere ontwikkeling van een vaccin.
Risicovol bij zwangere vrouwen
De GBS-bacterie is frequent aanwezig in de vagina van zwangere vrouwen; tot 40% zou besmet zijn. Deze GBS-draagsters zijn doorgaans klachtenvrij. Bij gezonde niet-zwangere vrouwen is de bacterie niet schadelijk en treden geen infecties op. Maar tijdens de zwangerschap en de bevalling kan GBS wel zeer gevaarlijk zijn. Zo verhoogt het de kans op urineweginfectie of nierontsteking, vroegtijdige bevalling, infectie in de baarmoeder (in de vruchtzak) tijdens de zwangerschap of van het baarmoederslijmvlies na de bevalling.

Bovendien is GBS-dragerschap bij zwangere vrouwen een van van de belangrijkste risicofactoren voor een GBS-infectie bij de pasgeborene en de zuigeling. Het kindje wordt besmet tijdens de bevalling, via rechtstreeks contact met de vagina tijdens de passage door het geboortekanaal. Pasgeboren baby’s die besmet worden kunnen ernstige infecties ontwikkelen zoals longontsteking, bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Deze infecties verhogen het risico op sterfte van de baby en kunnen verantwoordelijk zijn voor ernstige restletsels zoals mentale achterstand, gezichts- en gehoorstoornissen.

Test en antibiotica bieden geen garanties

Om deze ernstige infecties te voorkomen worden zwangere vrouwen op het einde van de zwangerschap getest op de aanwezigheid van GBS. Vrouwen met een positieve test en een verhoogd risico op infectie bij de pasgeborene krijgen tijdens de bevalling preventief antibiotica toegediend. Deze strategie heeft echter twee belangrijke nadelen: (1) het duurt één tot twee dagen voor het testresultaat bekend is, waardoor een vrouw die plots vroegtijdig bevalt niet adequaat kan worden getest of niet tijdig kan worden behandeld en (2) wijdverspreid gebruik van antibiotica houdt altijd het risico op resistentievorming in, waardoor de bacterie minder gevoelig wordt aan de antibiotica en de infectie moeilijker behandelbaar wordt.

Vaccinatie als nieuwe aanpak
Omdat de methode gebaseerd op screening en antibioticabehandeling tekortschiet, wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe strategie om GBS-infecties bij pasgeborenen te voorkomen. Deze innoverende benadering is gebaseerd op een vaccinatie van de zwangere vrouw. Studies hebben immers aangetoond dat de aanwezigheid van antilichamen tegen GBS in het bloed van de zwangere vrouw gepaard gaat met een bescherming van de baby tegen infectie. Daardoor gaan onderzoekers ervan uit dat het opwekken van antistoffen tegen GBS door vaccinatie doeltreffend kan zijn in het voorkomen van levensbedreigende GBS-infecties bij pasgeborenen.

Vrijwilligers gezocht
Het CEVAC verricht al meer dan 20 jaar onderzoek naar nieuwe en verbeterde vaccins tegen tal van ziekten (hepatitis, tuberculose, malaria, HIV-AIDS, griep, enz.) en is nu op zoek naar vrouwen die bereid zijn om aan dit belangrijk GBS-project deel te nemen. De kandidaat-vaccins worden toegediend aan vrouwen van 18 tot 40 jaar die niet zwanger zijn of niet zwanger wensen te worden in het eerstkomende half jaar. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en/of bij interesse voor deelname aan de studie terecht op www.cevac.be, info@cevac.be of 09 332 20 68.

Bron : UGent

advertentieEinde Bericht ___________________________________________