Baas in eigen buik in Maasstad Ziekenhuis

Array

Afdeling Verloskunde biedt 24 uur per dag de mogelijkheid tot pijnstilling bij bevalling
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam biedt als een van de eerste ziekenhuizen in de regio Rotterdam zeven dagen per week, 24 uur per dag de mogelijkheid tot een ruggenprik aan barende vrouwen. De vrouwen én hun partners zijn in het Maasstad Ziekenhuis zelf degenen die bepalen of zij pijnbestrijding willen. Ze zijn hier baas in eigen buik.

Een bevalling gaat gepaard met weeen. Deze pijn heeft een functie. Bij krachtigere weeen opent de baarmoeder zich sneller, waarbij endorfinen vrijkomen. Die zorgen ervoor dat veel vrouwen de pijn best een poosje kunnen verdragen. Maar niet iedere bevalling verloopt even vlot. En niet iedere vrouw heeft dezelfde pijngrens. Het Maasstad Ziekenhuis vindt daarom dat de vrouw mag bepalen wanneer de pijn haar teveel wordt.

In de richtlijnen van gynaecologenvereniging NVOG, verloskundigenvereniging KNOV en de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is inmiddels opgenomen dat iedere vrouw te allen tijde toegang moet hebben tot adequate pijnbestrijding.

Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat een kwart van de vrouwen die hun eerste kindje hebben gebaard, niet met plezierige gevoelens terugkijken op hun bevalling. Volgens het onderzoek heeft dat in veel gevallen te maken met de keuzevrijheid die achteraf bezien tegenviel. Het Maasstad Ziekenhuis vindt dat onaanvaardbaar. Iedere vrouw moet kunnen terugblikken op een indrukwekkende, maar mooie bevalling. Daarom zijn zij én de aanstaande vader de regisseurs van de geboorte van hun kind.

Tijdens de bevalling kan het aanstaande ouderpaar terugvallen op een prettige begeleiding door een gynaecoloog en/of verloskundige en een verpleegkundige. Wordt de pijn de vrouw teveel, dan kan 24 uur per dag, zeven dagen per week een anesthesioloog naar de verloskamer worden geroepen voor pijnbestrijding. De ruggenprik, ofwel de kraamepiduraal, is de veiligste en meest effectieve manier van medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling. Een ruggenprik doet de scherpe pijn tijdens de ontsluitingsweeen afnemen.

Anesthesist Jamila Rapon, verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis en zelf in verwachting, heeft haar eigen bevalling al geregeld. Als de pijn haar teveel wordt, zo heeft ze haar partner op het hart gedrukt, wil ze graag een ruggenprik. ,,Ik heb zelf  bij veel vrouwen, onder wie ook kennissen en collega’s, een kraamepiduraal toegediend. Die waren na uren lang weeen wegpuffen aan het eind van hun Latijn. Wanneer de verdoving dan werkt, zie je een totaal andere vrouw liggen. Ik vind dat persoonlijk een goede reden om een verdoving te geven.’’

Om pijnstilling te allen tijde beschikbaar te hebben, zijn de anesthesiologen 24/7 bereikbaar. Vanaf dit najaar zullen zij zelfs bij toerbeurt in het ziekenhuis overnachten, zodat zij nog sneller ter plekke zijn. Het Maasstad Ziekenhuis geeft daarmee gehoor aan richtlijnen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, die december 2009 zijn vastgesteld. Daarin staat dat iedere vrouw altijd snel goede pijnbestrijding moet kunnen krijgen. Ook ‘s nachts en in het weekend.

Recente artikelen