Klink steunt onderzoek naar zwangerschap en geboorte

Op donderdag 17 juni ontving Minister Klink van ZonMw directeur Henk Smid een voorstel voor onderzoeken (ofwel een onderzoeksagenda) naar de zorg rond zwangerschap en geboorte. De vragen zijn: 1. Hoe kan deze zorg beter en 2. Hoe zijn goede initiatieven landelijk in te voeren. Klink steunde deze onderzoeksagenda op 17-6, maar moet nog zoeken naar financiele middelen. De perinatale sterfte is in Nederland relatief hoger dan in de ons omringende landen.

Een door de minister ingestelde stuurgroep zwangerschap en geboorte adviseerde in december 2009 om het veld gezamenlijk een onderzoeksagenda op te laten stellen. Hierbij bleek dat het veld het belang van de onderzoeksagenda onderschrijft en graag gezamenlijk, lijn- en beroepsoverstijgend, aan de slag wil. Het opstellen van de onderzoeksagenda werd door ZonMw gecoördineerd. Wilt u meer weten over deze agenda? Klik dan hier. De onderzoeksagenda is mede gebaseerd op een signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010 die door het Erasmus MC is uitgevoerd in opdracht van ZonMw. De heer Claessens stuurt u graag dat stuk toe. Zijn emailadres is j.claessens@erasmusmc.nl

Op 17 september vindt het tiende congres over geïntegreerde spoedzorg plaats. Daar krijgt de acute verloskunde grote aandacht. Want vele vrouwen die voor het eerst zwanger worden, willen graag thuis bevallen. Groot is dan de teleurstelling en hevig de stress, als soms tijdens de baring toch een spoedverplaatsing nodig is. En af en toe gaat het dan (bijna) mis. Op dit onderwerp  gaan Julius onderzoeker dr. Leontien Sturms en ondergetekende in tijdens de workshop preventie van spoedzorg. Wilt u naar deze workshop en naar dit congres? Wilt u in één dag op de hoogte komen van alle recente binnen- en buitenlandse ontwikkelingen in de ambulancezorg, de acute obstetrie, de huisartsenposten, de spoedeisende hulpafdelingen en de crisisdiensten GGz? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld u aan. En als u dat niet genoeg vindt, neem dan deel aan de masterclass Geïntegreerde Spoedzorg die op 31 augustus start. Er zijn nog zes van de zestien plaatsen beschikbaar. Vele aspecten en goede voorbeelden komen aan de orde. Klik hier, lees de brochure, meld u aan en doe veel nieuwe kennis(sen) op.

Guus Schrijvers