Palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen in Helmond

Op 1 juni stonden op deze site berichten op basis van het congres Samen innoveren loont, dat op 28 mei plaatsvond. Ingrid van Asseldonk werkt als beleidsmedewerker palliatieve zorg bij de stichting Quartz, die voor de regio Helmond werkt. De naam staat voor glasheldere ondersteuning  en voor Qualiteit van regionale en transmurale zorg. Asseldonk attendeert de lezers op het Helmondse initiatief om hartfalenpatienten bij te staan in hun terminale fase.

Zij mailt: Als stafmedewerker en programmaleider houd ik me bezig met verbeteringen, en wel op het gebied van palliatieve zorg.  Zo is in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond sinds vorig jaar een arts palliatieve zorg toegetreden tot de medische staf.  Hiermee wordt de palliatieve zorg in het ziekenhuis meer structureel en proactief vormgegeven. Tevens vervult deze een echte ‘brugfunctie’ tussen tweede en eerste lijn: Als een palliatieve patient naar huis ontslagen wordt, wordt de huisarts door haar gebeld en blijft zij als back-up bereikbaar. Een echte verbeterslag dus, niet alleen in het ziekenhuis, maar zeker ook in de hele regio!

Een ander (pilot-) project waar ik enthousiast over ben, is het project Palliatieve zorg bij hartfalen. Dit project beoogt de kwaliteit van zorg voor terminale hartfalenpatienten te verbeteren, deze mensen zoveel mogelijk thuis te laten overlijden en onnodige heropnames in het ziekenhuis te voorkomen. Het Integraal Kankercentrum Zuid noemt dit project een best practice!!! Overigens houdt Quartz zich niet alleen bezig met palliatieve zorg, maar ook met andere ketenzorgprojecten  en transmurale samenwerking in het algemeen. Zie ook onze website www.quartztransmuraal.nl Bij ‘programma’s en projecten’ vinden lezers informatie over palliatieve zorg.

Op donderdag 4 november houdt het Julius Centrum samen met alle Ros’sen, het Jan van Es Instituut en de Landelijke Vereniging voor Georganiseerde  Eerstelijn (LVG) een congres over recente ontwikkelingen in  de eerstelijn. Ook palliatieve zorg komt daar aan de orde. Noteer alvast de datum van 4-11 of mail naar congres organisator Inge Kuurman dat u van dit congres de brochure wilt ontvangen. Haar email adres is I.P.Kuurman@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers