Demonstratieve wandeling in witte jas: Medisch specialisten voer op Actie op 1 juli in Den Haag

Actiebijeenkomst 1 juli: De politiek luistert niet naar de medisch specialist, dus de medisch specialist komt op 1 juli naar Den Haag
De orde van medisch specialisten roept leden en niet-leden op om aanstaande donderdag 1 juli vanaf 15.30 naar de actiebijeenkomst in de Grote Kerk (Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag) uur te komen.

Voor wie bedoeld?
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Hoe aanmelden?
U moet zich hieronder aanmelden. Aanmelding is verplicht. Het is voor ons van groot belang om inzicht te hebben in het aantal deelnemers.

Wat gaan we doen?

15.30 uur: Inloop

Rond 16.45 uur: Demonstratieve wandeling in witte jas van de Grote Kerk naar het Plein.

16.00 uur: Start programma

Rond 17.00 uur: Aankomst Plein

•  Kom met 20 medisch specialisten vanuit uw ziekenhuis.
•  Stem dit af met uw Plaatselijk ActieComité.
•  Regel (op eigen kosten) vervoer (per bus, eigen auto of OV),
eventueel via uw eigen Plaatselijk ActieComité.
•  Neem een witte jas mee. Deze wordt aangetrokken in de Grote Kerk en tijdens de demonstratieve wandeling.
•  Kom op tijd.

Wat mag wel en wat niet?
Het is belangrijk dat vanwege juridische redenen de patientenbehandeling normaal doorgang vindt. Dat betekent dat er voldoende adequate zorg is. Per medisch specialisme zal er een medisch specialist op de polikliniek aanwezig moeten zijn zodat normale zorg kan worden verleend. U kunt dus niet alle poliklinieksessies van een specialisme sluiten. Wel kunnen er bijvoorbeeld van een specialisme 2 van de 4 poliklinieken worden verplaatst in de dagen voorafgaand of naderhand. Patienten die op 1 juli echt gezien moeten worden, kunnen dan bijvoorbeeld door een collega worden gezien. Door middel van waarneming kan een en ander worden geregeld. Enige vorm van overlast is (mogelijk) niet te voorkomen. Niet spoedeisende patienten moeten misschien iets langer wachten of krijgen iets minder aandacht. Ook patienten die bijvoorbeeld voor een controle komen, kunnen worden verplaatst.

Nogmaals: er is nu (nog) expliciet geen sprake van een zondagsdienst of een stiptheidsactie. Deze acties zijn (mede vanwege de korte termijn) niet aangezegd en mogen dus ook niet worden uitgevoerd. Dit is met name ter voorkoming van juridische consequenties voor u zelf.

De Plaatselijke ActieComités willen wij adviseren dat zij bovenstaande afstemmen met hun raden van bestuur, zodat die zich niet overvallen voelen.

Om alle medisch specialisten, dus niet alleen leden, in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, zal de reguliere ALV van 1 juli komen te vervallen. Meer informatie over de reguliere ALV volgt op een later tijdstip.

Vragen en/ of opmerkingen
Indien u vragen en/ of opmerkingen heeft dan horen wat dat graag van u. U kunt uw vragen mailen naar [email protected]. Naar aanleiding van uw vragen zullen wij u de aankomende week op de hoogte houden.

Janko de Jonge
Voorzitter Landelijk ActieComité

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen