Is Nederland klaar voor implementatie van HPV test in het nationaal bevolkingsonderzoek?

0
207

Baarmoederhalskanker kan worden voorkomen, omdat de oorzaak bekend is: een persistente infectie met het humaan
papillomavirus (HPV). Door het virus in een vroegtijdig stadium te detecteren kan het risico op baarmoederhalskanker
aanzienlijk worden gereduceerd. Hieronder het laatste nieuws.

1. Expert Dr. Jack Cuzick spreekt op de 26e International Papillomavirus Conference (3-8 juli, Montreal, Canada) over de vraag of we klaar zijn voor implementatie van de HPV test als primaire test in het Nationaal Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in West-Europa.

2. De website www.hpvtest.nl is nu beschikbaar voor artsen en professionals in de zorg die te maken hebben met screening en onderzoek naar baarmoederhalskanker. De website is zeer zorgvuldig samengesteld met de laatste wetenschappelijke onderzoeken van toonaangevende artsen en wetenschappelijk onderzoekers in Nederland.

3. De Gezondheidsraad brengt in het vierde kwartaal van 2010 een advies uit aan de minister van VWS over de mogelijke implementatie van de HPV test in het nationale bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ze heeft de laatste resultaten van het door VWS gevraagde onderzoek in handen om een goed afgewogen beslissing te nemen. De effectiviteit van de HPV test is reeds ruim bewezen in grootschalige onderzoekprogramma’s in West-Europese landen, waaronder ook Finland, Zweden en Nederland. Een HPV DNA test is nauwkeuriger dan huidige cytologie biedt mogelijkheden voor een verlenging van het interval tussen twee testrondes in het bevolkingsonderzoek. Tevens kan de HPV DNA test als thuistest worden aangeboden. Naar verwachting zal de Gezondheidsraad ook over de toepassing hiervan advies uitbrengen aan de minister. Bovendien zijn er mogelijke scenario’s voor implementatie van de HPV test in het huidige Nederlandse bevolkingsonderzoek onderzocht, evenals de economische gevolgen hiervan.

Abstract online International

Bron: Qiagen N.V