Keten-DBC of toch liever een koptarief?

Array

Het Nederlandse concept van geïntegreerde bekostiging door middel van keten -DBC’s wankelt. Dat komt door de goede ervaringen in Duitsland met een koptarief voor chronische zorg. Hierbij blijven artsen en ziekenhuizen inkomsten ontvangen volgens de bestaande methoden. Wie evenwel meedoet aan een disease management programma voor bijvoorbeeld COPD- en astmapatienten ontvangt extra-inkomsten door middel van een koptarief.

Dat meedoen houdt in:
1. beloven om zich aan standaarden voor chronische zorg  te houden
2. regelmatig gegevens opsturen over de zorg verleend aan  de betreffende groep chronische zieken. Zij sturen die gegevens op naar een apart instituut. Zorgverzekeraars krijgen geen inzage in deze gegevens
3. deelnemen aan één of twee intervisie groepen van gelijke collega’s en dan de onderlinge verschillen in zorggebruik bespreken. Deze bijeenkomsten zijn NIET openbaar en ook niet toegankelijk voor zorgverzekeraars.

Aanvankelijk ontmoette dit koptarief grote bezwaren bij de artsen. Zowel principiele bezwaren (dit is socialistische geneeskunde. Artsen mogen niet gecontroleerd worden) als praktische (Ik heb geen software om de gevraagde gegevens aan te leveren). Geleidelijk zijn deze bezwaren weggeebd. De bereikte resultaten met het koptarief zijn indrukwekkend voor de zorg aan diabetespatienten. Het aantal hartinfarcten en beroertes daalde in enkele jaren per 100.000 diabeten, hoewel deze groep toch ook in de afgelopen jaren ouder werd.

Dit weekeinde staat de Duitse regering voor de keuze om het koptarief wel of niet te handhaven. Duitse artsen, wetenschappers en zorgverzekeraars willen dat graag. De christen-democratische en conservatieve-liberale regering Merkel aarzelt. Men wil liever niet iets overnemen wat in socialistische en groenlinkse kring is bedacht.

Al deze informatie kwam naar voren in  de lezingen die de grondlegger van het Duitse koptarief Evert Jan van Lente en onderzoeker Bernd Hagen gaven aan het begin van het vierde nationale congres over recente ontwikkelingen in ketenzorg en geïntegreerde zorg met indrukwekkende schema’s en wellicht te grote hoeveelheid statistische gegevens. Dat congres vond plaats op vrijdag 2 juli op de Universiteit Utrecht. Driehonderd professionals, wetenschappers en beleidsmakers namen eraan deel. Voorzitter was de Utrechtse hoogleraar huisartsgeneeskunde Niek de Wit. Tijdens het plenaire debat van het congres toonde Achmea topman Geert Groenenboom zich voorstander van het koptarief. Want een keten-DBC’s voor elke chronische ziekte is administratief onbegonnen werk. Bovendien zijn er vele chronische zieken met meer dan één diagnose.

Wilt u de indrukmakende PPP’s van Van Lente en Hagen inzien? Klik dan hier. Staan deze nog niet op de website? Probeer het dan enkele dagen later opnieuw. Tot zover dit bericht. Op 16 september start de zesde masterclass Geïntegreerd management van kwaliteit van zorg en financien. Dan gaat prof.dr. Guus Schrijvers uitgebreid in op keten-DBC’s en die andere optie van het koptarief. Wilt u aan deze masterclass voor zestien ervaren professionals en zorgmanagers uit alle subsectoren van de gezondheidszorg deelnemen ? Er is nog één plaats vrij. Als u wilt meedoen, klik dan hier, lees de brochure en meld u aan.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen