Masterclass Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken

0
307

Samenwerkingsverbanden rondom aandoeningen
11 januari – 1 november 2011, Julius Centrum, UMC Utrecht
Op dinsdag 11 januari 2011 start de vierde Masterclass Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken (voorheen Disease Management) van 12 colleges, alle op dinsdagen van 15.00-19.00 uur in het UMC Utrecht. In de colleges worden zowel academische kennis als praktische ervaringen ingebracht en verbonden. Onderwerpen als bekostiging en financiering, verzekerde zorg, inkoop en kwaliteitsindicatoren, procesontwikkeling en ICT, taakherschikking, marktwerking en preventie komen aan bod. De onderwijsdoelen van de masterclass zijn kennisontwikkeling, inzicht verwerven in ontwikkelingen in ons gezondheidszorgsysteem, specifiek van het ‘deelsysteem’ chronische zorg, versterken van de academische, kritische denkwijze, het aanleren van kennis en kunde op het gebied van conflicthantering, onderhandelen en leiderschap, zorgen voor verbreding en verdieping van het netwerk met collega’s. De masterclass is bedoeld voor leidinggevende professionals die bij geïntegreerde zorg betrokken zijn.

De masterclass staat onder leiding van Prof. dr. Guus Schrijvers en wordt gecoördineerd door Els M. de Bruijn, arts en Dr. Rob de Leeuw. Voor de inleidingen van de colleges worden vooraanstaande sprekers gevraagd met kennis en ervaring in onderzoek, beleidsontwikkeling en/of de praktijk in het werkveld van geïntegreerde zorg. Het aantal deelnemers is gesteld op minimaal 12 en maximaal 16.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie in de brochure op onze website www.integratedcare.nl onder het kopje ‘Nascholingsagenda’.