‘Door cliënten bekeken’ boekt successen

De ontwikkeling van het kwaliteitstraject `Door Clienten Bekeken’ van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) verloopt voortvarend. Dat blijkt uit een aantal recente berichten. Zo verlengt zorgverzekeraar AGIS het contract voor het traject Eerstelijnszorgcentra `Door Clienten Bekeken’. Voor Agis is `Door Clienten Bekeken’ een wezenlijk onderdeel in haar beleid om de kwaliteit van dienstverlening aan haar verzekerden in gezondheidscentra voortdurend te verbeteren.

Apothekersketen Kring baseert de verkiezing `Kring-apotheek van het jaar’ mede op klantgerichtheid zoals gemeten in het traject `Apotheken Door Clienten Bekeken’. En ook de paramedici zijn met het kwaliteitstraject begonnen; diverse oefentherapeuten zijn inmiddels gestart met `Oefentherapeuten Door Clienten Bekeken’.

Sinds de eerste pilot acht jaar geleden heeft ‘Door Clienten Bekeken’ zich inmiddels gevestigd als het traject voor kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van de patient. Bijna negenhonderd apothekers en meer dan honderd gezondheidscentra hebben inmiddels het certificaat behaald. De methode brengt de dialoog tussen clienten en zorgverleners tot stand. Wat vindt de patient van de zorg die geleverd wordt? Hoe beoordeelt hij de deskundigheid, informatievoorziening en toegankelijkheid van een zorgverlener? Aan de hand van een vragenlijst, groepsgesprekken met patienten en workshops krijgen zorgverleners in kaart hoe patienten hen waarderen en waar verbeterpunten liggen.

`Apotheken Door Clienten Bekeken’ wordt door veel apothekers zelfs meerdere keren doorlopen, wat betekent dat er een continue proces gaande is van kwaliteitsverbetering vanuit patientperspectief. Honderdzeventig van de negenhonderd deelnemende apotheken doorlopen het traject voor de tweede keer, en drieentwintig apotheken zelfs voor de derde keer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau ARGO van de Rijksuniversiteit Groningen dat de methodiek faciliteert.

Ook het aantal gezondheidscentra dat zich met het traject `Eerstelijnscentra Door Clienten Bekeken’ wil verbeteren op basis van de ervaringen van hun clienten neemt snel toe. Na een pilot in 2007 met vier centra neemt inmiddels ruim de helft van alle Nederlandse centra deel. Dit betekent dat ruim 12.000 ervaringen van individuele patienten met de methode zijn verzameld en dat 700 patienten hebben deelgenomen aan een panel. Er wordt momenteel gewerkt aan een doorontwikkeling van de methodiek voor gezondheidscentra. Vragenlijsten worden geactualiseerd, het online meten van resultaten wordt mogelijk en er komt een nieuwe module speciaal voor chronische zorg. Bij deze module ligt het accent op de gemeenschappelijke onderwerpen van de chronische zorg voor diabetes, cardiovasculair risicomanagement en COPD.

Dankzij de kwaliteitstrajecten hebben inmiddels meer dan duizend deelnemende zorgverleners in kaart gekregen wat goed gaat in hun praktijk en wat beter kan. Op basis van de verzamelde patientervaringen konden zorgverleners aan de slag met bijvoorbeeld het verbeteren van de privacy aan de balie, het terugdringen van de wachttijden en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.

Bron: NPCF

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen