Raad van Advies en thema’s Strategie Summit Zorg 2010

Array

Op 15 en 16 november 2010 vindt de vierde editie van de Strategie Summit Zorg plaats, een besloten bestuursbijeenkomst in exclusieve setting.

Strategie Summit Zorg 2010
Het brancheonderzoek vormt de basis voor het inhoudelijk programma van de Strategie Summit Zorg. Op 15 en 16 november, Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort zullen zo’n 65 bestuurders met topsprekers en elkaar in discussie gaan, netwerken en tot constructieve oplossingen proberen te komen over bovenstaande vraagstukken.
Kenmerkend voor de bijeenkomst is de specifieke formule van plenaire bijdragen, ronde tafeldiscussies, 1-op-1 gesprekken en informele netwerkmomenten.

Naast een selectie van bestuurders van de grotere cure- en care instellingen, is er vertegenwoordiging vanuit de verzekeraars, het bedrijfsleven, het ministerie van VWS, de Inspectie, patientenverenigingen en de politiek. Deze brede samenstelling van aanwezigen zorgt ervoor dat de discussie constructief gevoerd kan worden en dat beslissingsbevoegden vanuit alle disciplines aanwezig zijn.
De initiatiefnemer van de bijeenkomst, VNU Exhibitions, is de voorbereidingen gestart door intensief te klankborden met haar Raad van Advies.
In samenwerking met de Raad van Advies, bestaande uit een achttal bestuurders vanuit de care en de cure, zijn de thema’s van de Strategie Summit Zorg 2010 geformuleerd.

De Raad van Advies Zorg 2010 bestaat uit de volgende leden:
De heer drs. H.A. (Huybert) van Eck arts, lid Raad van Bestuur, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis;
De heer mr. J.Q.M. (Hans) Boelen, manager Eenheid Geneeskunde a.i., St. Antonius Ziekenhuis;
Mevrouw P.C. (Nelleke) Hoogvorst, lid Raad van Bestuur, Woonzorggroep Samen;
Mevrouw P.M. (Pauline) Terwijn, lid Raad van Bestuur, Saxenburgh Groep;
De heer drs. J.H. (Jan) Langeveld, vml. lid Raad van Bestuur, GGZ Noord-Holland Noord;
De heer A.P.J. (Armand) Höppener, lid, Zorg Innovatie Platform;
Mevrouw A.J. (Anke) Huizenga MSc MHCM, voorzitter Raad van Bestuur, ZuidOostZorg;
De heer F. (Flip) Paas MSM, kliniekmanager, Kliniek Zestienhoven.

Thema’s en brancheonderzoek
De zorgsector staat voor een aantal zware beproevingen. Sinds er 7 jaar geleden een aantal zekerheden wegvielen, wordt er meer gevraagd van de professional en van de bestuurder. VNU Exhibitions voert momenteel als voorbereiding op de Strategie Summit Zorg een kwalitatief onderzoek uit onder 100 bestuurders over o.a. de rol van de bestuurder, preventie en de passie vs. de commercie in de zorg.

Door de ingezette liberalisering is het besturen van een zorginstelling meer en meer gaan lijken op het besturen van een commerciele organisatie.
Een greep uit een aantal (recente) ontwikkelingen:
– de verschillende en niet aansluitende financieringsstromen veroorzaken frustratie en frictie;
– er gaan daadwerkelijk zorginstellingen failliet;
– er moet evenwicht gevonden worden tussen concurrentie en het algemeen, maatschappelijk belang;
– vergrijzing zorgt voor een dreigend personeelstekort, terwijl het imago van werken in de zorg slechter wordt;
– de administratieve last en tijdsdruk op de professional wordt groter en
– incidenten binnen zorginstellingen worden door de politiek en media opgepakt en onder de loep genomen.

Al deze veranderingen roepen vragen en onzekerheden op. Onderzocht wordt bijvoorbeeld:
▪          Welke veranderingen het grootste effect hebben gehad op de rol van bestuurder en hoe deze rol is veranderd;
▪          Welke competenties en vaardigheden bestuurders de komende jaren nodig zullen hebben;
Wie de lead heeft in het inrichten van preventie. De stakeholders lijken er samen niet uit te komen, deels door wringende financiele schotten en het ontbreken van goede businessmodellen. Hoe kunnen deze drempels worden geslecht? En hoe denken de bestuurders over de numerus fixus voor geneeskunde, wederzijds wantrouwen in de sector, de ontevredenheid van de professional, passie versus commerciele bedrijfsvoering en de toekomst van ICT?
De bevindingen van het brancheonderzoek worden tijdens de Strategie Summit Zorg 2010 gepresenteerd.

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of bent u geïnteresseerd in de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Yvette Vaal via [email protected]. Of bekijk de website: www.strategiesummits.nl/zorg.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen