Genezen beter dan voorkomen?

0
235

Gemma Kenter gaat in de openbare les “Ménage à Trois” in op de potentiele voordelen van de samenwerking van het AMC, NKI-AVL en VUmc voor zowel patientenzorg als wetenschap en opleiding. Tevens belicht zij de keuzes die door het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOAmsterdam) worden gemaakt in de zorg rond de patient met een gynaecologische kwaadaardige aandoening en behandelt zij enkele aspecten van het wetenschappelijk onderzoek.

Het CGOAmsterdam, dat mag worden gerekend tot één van de grootste centra in Europa, is voorlopig nog een virtueel centrum, met drie locaties. Het is wenselijk dat  in de nabije toekomst kan worden overgegaan tot centralisatie van de patientenzorg. Eén Amsterdams loket voor patienten, verwijzers, onderzoekers, studenten en gynaecologen (in opleiding) met extra belangstelling voor de gynaecologische oncologie in een samenwerking tussen AMC, NKI-AVL en VUmc.

De subafdelingen gynaecologische oncologie van het AMC, NKI-AVL en VUmc hebben vanwege de verdergaande samenwerking een gezamenlijk hoofd, Gemma Kenter, aangesteld. Met haar benoeming is het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOAmsterdam) opgericht.

  • Startdatum: 10-09-2010
  • Tijd: 16.00
  • Locatie: Aula UvA
  • Titel: Genezen beter dan voorkomen?
  • Spreker: prof.dr. G.G. Kenter
  • Onderdeel: VU medisch centrum
  • Wetenschapsgebied: Medisch
  • Evenementtype: Oratie

Bron: VU