Beweeglijkheid baby’s betrouwbaar in kaart te brengen

0
431

De Infant Motor Profile (IMP) is een betrouwbaar meetinstrument om de motoriek van zuigelingen kwalitatief te beoordelen. Het instrument is geschikt om motorische problemen in een vroeg stadium op te sporen, waardoor ontwikkelingsproblemen snel met fysiotherapie bijgestuurd kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Kirsten Heineman.

Op consultatiebureaus wordt de motoriek van zuigelingen op een kwantitatieve manier bestudeerd: er wordt gekeken naar de motorische prestaties, de mijlpalen. Maar het is ook nuttig om te kijken hoe mooi en gevarieerd een baby zich beweegt. Om dat te beoordelen is een meetinstrument nodig dat eventuele problemen goed in kaart brengt. De IMP is hiertoe zeer bruikbaar, zo laat dit promotieonderzoek zien. Het instrument beschrijft de motoriek van zuigelingen aan de hand van tachtig items, verdeeld over categorieen als variatie, vloeiendheid en symmetrie.

Heineman analyseerde videobeelden van zo’n 200 op tijd en te vroeg geboren baby’s van 3 tot 18 maanden. De betrouwbaarheid en de validiteit van het instrument zijn goed, concludeert de onderzoeker. Ze vond duidelijke verschillen tussen op tijd en te vroeg geboren kinderen. Bovendien was er een duidelijke relatie tussen IMP-scores en risicofactoren voor het ontwikkelen van motorische problemen, zoals afwijkingen op schedelecho’s van baby’s. Voordat het meetinstrument op consultatiebureaus en in ziekenhuizen kan worden toegepast, is nog nader onderzoek nodig.

Kirsten Heineman (Nijmegen, 1978) studeerde geneeskunde en bewegingswetenschappen in Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek op de afdeling Ontwikkelingsneurologie van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Heineman is thans in opleiding tot neuroloog in het UMCG.

The infant motor profile. A standardized and qualitative assessment of motor behaviour in infancy
Datum:    08 september 2010
Promotie: mw. K.R. Heineman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The infant motor profile. A standardized and qualitative assessment of motor behaviour in infancy

Promotor(s): prof.dr. M. Hadders-Algra, prof.dr. A.F. Bos

Faculteit: Medische Wetenschappen

Bron: RUG