Patiënten melden bijwerkingen omdat ze willen bijdragen aan veilig gebruik van geneesmiddelen

0
206

In het European Journal of Clinical Pharmacology (EJCP) is deze maand een artikel gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek naar de motieven van patienten om bijwerkingen te melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
Het aantal gedane meldingen van bijwerkingen, direct door patienten, is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2003, toen Lareb begon met het accepteren van meldingen rechtstreeks door patienten werden er 173 meldingen door patienten gedaan.
In 2009 ontving Lareb 1566 meldingen rechtstreeks van patienten. Dat is 16% van het totaal aantal meldingen.

Voor het onderzoek is aan 1370 patienten, die een bijwerking bij Lareb hadden gemeld, gevraagd naar hun motivatie om te melden. De belangrijkste redenen om te melden waren het delen van ervaringen (89% was het eens met deze stelling), de ernst van de reactie voor de patient (86% was het eens met deze stelling), zorgen om de eigen situatie (63% was het eens met deze stelling), en het feit dat de bijwerking niet in de bijsluiter stond (58% was het eens met deze stelling).

Van de patienten was 94% het er mee eens dat het melden van bijwerkingen schade bij andere patienten kan helpen voorkomen, 98% geloofde dat het melden van bijwerkingen bijdraagt aan kennis en onderzoek. Ook voelde 90% zich verantwoordelijk voor het melden van een bijwerking en 92% gaf aan dat ze in de toekomst weer een melding zouden doen.

De auteurs concluderen dat het onderzoek laat zien dat patienten sterk betrokken zijn bij de geneesmiddelen die ze gebruiken en gemotiveerd zijn, hun ervaringen met geneesmiddelen met anderen te delen.

Het volledige artikel kunt u hier nalezen.

Bron: Lareb