Nieuwe methode om vastbinden dementerende ouderen te voorkomen

Dagvoorzitter Jelle Brandt Cortius in gesprek met de onderzoeksleider van de Exbelt-methode Prof. Dr. Jan Hamers. Foto: Cees Hilhorst

Inspectie voor de Gezondheidszorg wil Exbelt-methode verplicht stellen
De Universiteit Maastricht presenteerde vandaag de Exbelt-methode waarmee verpleeghuizen op een veilige manier, binnen twee jaar, het gebruik van onrustbanden kunnen afschaffen. Stichting Innovatiekring Dementie gaat samen met Universiteit Maastricht het land door om deze methode breed te verspreiden. De hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, mevrouw Jenneke van Veen, pleit ervoor dat de methode landelijk wordt ingevoerd.

De methode, Exbelt, werd vanochtend in Den Haag bekend gemaakt op de conferentie ‘Niet fixeren is een kunst’. Deelnemers aan de conferentie waren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de werkgevers en de clienten- en beroepsorganisaties in de ouderenzorg. De conferentie werd georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met IDé, de Innovatiekring Dementie.

De methode

De methode Exbelt bestaat uit verschillende pijlers:

1. zorgverleners scholen in de effecten van vrijheidsbeperking en moderne vormen van zorgverlening

2. zorgverleners ondersteunen door een gespecialiseerd verpleegkundige

3. familie bij de verandering betrekken

4. aan zorgverleners moderne hulpmiddelen beschikbaar stellen

“De meest essentiele pijler is dat het bestuur van een verpleeghuis het vastbinden verbiedt en de verandering actief ondersteunt,” aldus onderzoeksleider Prof. Dr. Jan Hamers: “Niet fixeren kán. Het vraagt geen extra personeel en geld, maar een cultuuromslag en een helder beleid.”

De resultaten

Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat op verpleeghuisafdelingen waar Exbelt is toegepast het vastbinden in korte tijd drastisch is gereduceerd en dat  nieuwe bewoners niet meer worden vastgebonden. Dit in contrast met verpleeghuisafdelingen waar Exbelt níet is toegepast; hier worden nog steeds veel bewoners vastgebonden. Uit het onderzoek blijkt verder onder andere dat het stoppen met vastbinden niet leidt tot het toedienen van kalmerende medicatie en dat er ook geen toename is van letsels door vallen.

Oproep aan verpleeghuizen

Yvonne van Gilse, bestuurder van clientenorganisatie LOC, onderschrijft de oproep van mevrouw van Veen (IGZ) om de methode Exbelt landelijk in te voeren, “het vastbinden van mensen past niet bij clientgerichte zorg”. Innovatiekring Dementie pleit voor een wettelijk verbod op het vastbinden. De stichting gaat samen met de Universiteit Maastricht de methode landelijk verspreiden in de tour ‘Niet fixeren is een kunst!’ Stella Braam, medeoprichtster van IDé: ‘Het vastbinden moet en kán stoppen. Het is gevaarlijk en brengt lichamelijke en geestelijke schade toe. Het Exbelt-onderzoek maakt duidelijk dat het verpleeghuizen zonder intern verbod niet lukt. Met een wettelijk verbod is de vrijblijvendheid er daarvan af.”

Landelijke campagne

IDé gaat, samen met de onderzoekers en praktijkdeskundigen, de Exbelt-methode van de Universiteit Maastricht breed verspreiden in een landelijke tour getiteld ‘Niet fixeren is een kunst!’ De ‘kunst’ van het niet fixeren wordt onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers en zorgverleners, maar ook onder familie en vrienden. Er zijn al zoveel dingen bekend waarmee het leven van mensen met dementie verbeterd kan worden. Daar wordt tijdens de tour meer bekendheid aan gegeven.

Tijdens de landelijke tour reizen vier jonge kunstenaars mee. Op verzoek van IDé vormden deze kunstenaars overbodig geworden Zweedse banden om tot kunstobjecten met een nieuwe positieve betekenis. De kunstwerken laten de bezoekers kijken door de ogen van ouderen met dementie. Ze laten zien hoe leuk en uitdagend is om hen te ondersteunen.

Over IDé ? Innovatiekring Dementie
IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis. Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, met het perspectief van mensen met dementie als uitgangspunt. De beweging verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen