Kwaliteit ZBC’s en privéklinieken verbeterd

Kwaliteit Zelfstandige Behandelcentra en privéklinieken verbeterd
Nieuwsbericht | 14-10-2010De kwaliteit van zorg is in de meeste zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privéklinieken het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit het rapport ‘Het resultaat telt: particuliere klinieken 2009’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag uitbrengt.

De IGZ brengt de kwaliteitsgegevens van privéklinieken en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) voor curatieve zorg voor het tweede jaar in beeld. Het gaat hierbij onder meer om gegevens over aantal opgetreden infecties na operatie, het aantal basisartsen en medisch specialisten en de patienttevredenheid. Hoewel de gegevens een duidelijke verbetering laten zien ten opzichte van vorig jaar, is nog verdere verbetering noodzakelijk.

In 2009 is vaker een anesthesist betrokken bij de behandeling. Werd in 2008 in 69 procent van de gevallen een anesthesist betrokken bij narcose, in 2009 was dat 84 procent. De inspectie beschouwt dit als een gewenste ontwikkeling, want daarmee nemen de risico’s voor de patient af. Bij een groot deel van de ooglaserklinieken zijn de oogartsen gecertificeerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Dit betekent dat zij werken volgens door het NOG opgestelde kwaliteitsnormen.

Dertien van de 55 plastisch chirurgische of cosmetische klinieken hebben geen plastisch chirurg in dienst of een plastisch chirurg die niet of niet recent is  gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Het in dienst hebben van een plastisch chirurg is niet wettelijk verplicht. Maar artsen die plastisch chirurgische ingrepen uitvoeren moeten hiertoe wel bekwaam zijn. Daarom heeft de NVPC recent een veiligheidsnorm voor artsen vastgesteld. Deze geeft aan welke bijscholingen artsen in ieder geval gevolgd moeten hebben om deze ingrepen verantwoord te kunnen doen.

Het aantal particuliere klinieken groeit. In 2008 leverden 151 klinieken hun kwaliteitsgegevens aan, in 2009 is dit gegroeid naar 229 klinieken. In veel klinieken worden ook kinderen behandeld. Omdat dit een kwetsbare doelgroep is die een specifieke benadering vereist, vindt de IGZ dat er heldere normen moeten komen voor het behandelen van kinderen in particuliere klinieken. Zij dringt er bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde op aan deze te ontwikkelen.  De inspectie gaat de twintig slechtst scorende klinieken waar ook kinderen worden behandeld begin 2011 bezoeken.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen