Artsen en onderzoekers aidscenter geschokt door uitspraken aartsbisschop Léonard

Array

De artsen, hulpverleners en onderzoekers van het ITG HIV/AIDS Center (IHAC) op het Instituut voor Tropische Geneeskunde zijn geschokt door de recente uitspraken van aartsbisschop Léonard als zou aids een vorm zijn van “immanente gerechtigheid”. Wij sluiten ons volledig aan bij de eerdere reactie van onze collega’s van Sensoa uit de preventieve sector, die stellen dat het “stuitend en kwetsend” is om te suggereren dat mensen voor hun gedrag “bestraft zouden moeten worden met een virus dat hun gezondheid ondermijnt”.

De opvatting dat een besmettelijke ziekte een “immanente gerechtigheid” zou zijn, hoort niet thuis in een moderne humanistische visie en doet zonder meer middeleeuws aan. Ze getuigt bovendien niet van een bijzonder groot medeleven met de kwetsbaren.

Het is voor de individuele patient en de gemeenschap van het grootste belang mensen aan te moedigen zonder vrees de stap te zetten naar diagnose en behandeling. In een toegankelijke en goed gestructureerde gezondheidzorg, kun je patienten met een chronische ziekte zoals hiv en hun omgeving helpen om een zo normaal en gelukkig mogelijk sociaal leven te leiden. In die zorgzame context kun je als arts of welzijnswerker mensen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid om anderen niet te besmetten. Deze strategie werkt in onze praktijk van elke dag.

Stigmatiseren heeft het omgekeerde effect: mensen durven zich niet laten onderzoeken en blijven een bron van besmetting. De strijd tegen stigmatisering en discriminatie van patienten met hiv/aids, die wij sinds 25 jaar hier en in de Derde Wereld voeren, wordt, spijtig genoeg, eens te meer ondermijnd door een hoge gezagsdrager van de katholieke kerk.

Voor de redactie

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde (met inbegrip van aids) en de internationale gezondheidszorg.

Op het ITG in Antwerpen werken vierhonderd wetenschappers en technici. Jaarlijks volgen er een 500-tal artsen, dierenartsen, biomedici en verpleegkundigen uit de hele wereld gevorderde studies. Meer dan honderd jonge internationale onderzoekers werken er aan hun doctoraat. De medische diensten verrichten jaarlijks ongeveer 30 000 consultaties. De webstek www.reisgeneeskunde.be informeert ruim 100 000 bezoekers per jaar.

Het ITG voert ook een omvangrijk programma uit voor capaciteitsversterking in ontwikkelingslanden, in een netwerk met een hele reeks zusterinstellingen in Afrika, Zuid-Amerika en Azie.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde ontvangt subsidies van de ministeries van Onderwijs, Onderzoek, Ontwikkelingssamenwerking en Volksgezondheid, maar het grootste deel van zijn werking hangt af van projectfinanciering, eigen inkomsten en mecenaat.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen