Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden

Array

Alzheimer Nederland
Dementie kost wereldwijd 600 miljard dollar per jaar Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden
De wereldwijde kosten van dementie bedragen 604 miljard dollar per jaar. Dit blijkt uit het World Alzheimer Report 2010. De Nederlandse kosten worden geschat op 10 miljard dollar oftewel 7½ miljard euro. Het rapport laat verder zien dat mantelzorg onmisbaar is om de dementiezorg betaalbaar te houden, zeker met het oog op een kostenstijging van 70% voor de komende 20 jaar die het RIVM becijferde.

Volgens Alzheimer’s Disease International (ADI) blijven de toekomstige maatschappelijke kosten alleen beheersbaar als er nu wordt ingezet op wetenschappelijk onderzoek en kosteneffectieve benaderingen in de zorg. Alzheimer Nederland onderschrijft de conclusies en startte afgelopen week een campagne om de impact van dementie en de noodzaak voor nieuwe maatregelen bekend te maken bij het grote publiek. Kosten van mantelzorg Het World Alzheimer Report 2010 beschrijft de wereldwijde economische impact van dementie.

Nieuw is dat de onderzoekers de financiele waarde van mantelzorg in de berekeningen hebben meegenomen. Hieruit blijkt dat, als we mantelzorgers zouden betalen voor zorg, de dementiezorg in rijke landen 67% duurder zou zijn. De dementiezorg in Nederland kost hierdoor zon 3 miljard minder dan de geschatte 7½ miljard. Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland: “Deze cijfers geven feilloos de enorme waarde van mantelzorgers weer. De overheid moet dit enorme kapitaal veel meer koesteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van de mantelzorgers overbelast is of hier een groot risico op loopt.” Binnen veertig jaar zal het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelen tot ruim een half miljoen, terwijl de beroepsbevolking die voor hen moet zorgen zal halveren.

Maatregelen Alzheimers Disease International, de internationale koepel van alzheimer organisaties roept overheden op om nú maatregelen te nemen. Alzheimer Nederland onderschrijft dit, en roept de overheid op om de volgende zaken te realiseren:
1. Betere en kosteneffectieve hulp. Zoals een persoonlijke begeleider (casemanager) die mantelzorger en patient op het juiste moment de noodzakelijke hulp biedt. Onderzoek laat zien dat dit een half miljard per jaar kan besparen.
2. Dementiebestendig wonen. Mensen met dementie kunnen langer thuis wonen als bij woningbouw en verbouwingen rekening wordt gehouden met een vergrijzende bevolking en als intensieve zorg ook buiten instellingsmuren wordt aangeboden.
3. Meer onderzoek. Alleen door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatieve oplossingen kunnen we dementie en de gevolgen van de ziekte bestrijden.

Campagne
Één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Alzheimer is meer dan een simpele vergeetachtigheid, maar een verwoestende ziekte die steeds erger wordt en uiteindelijk leidt tot de dood. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief stijgen, van 235.000 in 2010 naar ruim een half miljoen in 2050. Om mensen bewust te maken van de enorme impact van dementie voor individu en maatschappij lanceerde Alzheimer Nederland op 16 september de campagne ,,Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen.

Alzheimer Nederland roept met de campagne overheid, bedrijfsleven en publiek op om de strijd tegen Alzheimer aan te gaan door wetenschappelijk onderzoek te financieren. Over Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich al ruim 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Zij doen dit door het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Alzheimer Nederland is afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen