Ook hoogleraren kritisch over CZ-lijst

In een open brief, gericht aan Medisch Contact, NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad, stellen de hoogleraren dat de CZ-borstkankerlijst het vertrouwen van patienten onnodig beschadigt.

De hoogleraren, allen borstkankerspecialisten, zijn afkomstig van de acht Nederlandse UMC’s. Zij stellen dat het toekennen van kwaliteitskeurmerken aan ziekenhuizen gebaseerd op operatieaantallen volledig voorbijgaat aan de essentie van goede borstkankerzorg: multidisciplinaire zorg. ‘De operatie is slechts een onderdeel van het gehele behandeltraject.’

Zij verwijzen naar het rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van KWF Kankerbestrijding, waaruit ook naar voren komt dat het aantal uitgevoerde operaties per jaar minder zwaar weegt dan een goed op elkaar ingespeeld team van behandelaars.

De borstkankerspecialisten betreuren het dat CZ geen gebruik maakt van de mogelijkheid om met inhoudelijk deskundigen te overleggen. Zij wijzen verder op de initiatieven van onder meer de Nederlandse Vereniging van Heelkunde om wetenschappelijk onderbouwde indicatoren voor borstkankerzorg op te stellen.
Lees hier de brief van de hoogleraren:
http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=bd40734b-5787-457c-94ac-01f81442da54&owner=1e2a1595-a99a-421f-8d9a-34d1f8094aea
Bron: Medisch Contact