UMCG start thuismonitoring voor ‘risico-zwangeren’

0
282

Verpleegkundige komt voor onderzoeken bij de zwangere thuis
Sinds begin oktober is het voor zwangere patienten van het UMCG mogelijk om thuis gecontroleerd te worden. Patienten die anders ter observatie opgenomen zouden worden, kunnen in een aantal gevallen thuis blijven. In plaats van dagelijkse controle in het ziekenhuis, komt er een verpleegkundige bij de zwangere thuis om de noodzakelijke controles uit te voeren. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in het Noorden dat deze service aanbiedt.

De meeste zwangerschappen verlopen voorspoedig. Soms moeten vrouwen toch ter observatie opgenomen worden in het ziekenhuis. Deze zogenoemde ‘risico-zwangeren’ hebben bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of de baby ligt achter in groei. De zwangerenafdeling van het UMCG is op 6 oktober jongstleden gestart met het thuis uitvoeren van de noodzakelijke controles. Onderzoeken als bloeddrukmeting, registratie van de hartslag van de baby of controle van urine worden dan dagelijks uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige.

Belasting

De ervaring leert dat 50 procent van de ‘risico-zwangeren’ voor een langere periode op de zwangerenafdeling verblijft. De noodzakelijke controles bij deze zwangeren worden vaak pas beeindigd na de bevalling. Een langdurige opname in het ziekenhuis kan dan sociaal en psychologisch zeer belastend zijn. Thuismonitoring heeft als voordeel dat de patient in de vertrouwde thuissituatie zorg ontvangt, meer vrijheid heeft en gemotiveerd blijft voor de behandeling. Bovendien werkt thuismonitoring kostenbesparend omdat de opname wordt bekort of zelfs helemaal niet nodig is.

Criteria

De patient moet aan een aantal criteria voldoen om voor thuiscontrole in aanmerking te komen. Er moet mantelzorg aanwezig zijn, de patient moet telefonisch bereikbaar zijn en binnen een straal van 35 kilometer rondom Groningen wonen. Uiteraard moet het medisch verantwoord zijn.

Het UMCG wil met deze service tegemoetkomen aan vraaggerichte zorg aan huis. De patient wordt zo lang mogelijk in de eigen omgeving behandeld, maar blijft wel onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Gedurende de thuismonitoring komt de patient een keer per week voor controle en een gesprek met de gynaecoloog naar het ziekenhuis.

Bron: UMCG