Duitse vrijwilligers in de zorg ontvangen vijf euro per uur

Array

Vijfendertig uur mogen Duitse vrijwilligers maximaal declareren per maand als kostenvergoeding. Zij ontvangen dan vijf euro per uur. Door dit bedrag wordt een groot aantal extra vrijwilligers gemobiliseerd die in eigen buurt of wijk hulp bieden aan mensen met beperkingen. De hulp wordt georganiseerd via buurtstichtingen, kerken, zorgaanbieders of ziektegerelateerde rechtspersonen. De Duitse zorgverzekeraars betalen de totaalbedragen aan de genoemde rechtspersonen, die deze dan doorgeven aan de vrijwilligers. Met dit verdienmodel houden de Duitse autoriteiten het vrijwilligerswerk overeind tegen lage kosten en voorkomen zij verschuiving van de hulp naar de professionele, betaalde krachten. Ook is het model een stimulans voor contacten tussen bewoners in dezelfde wijk.

Al deze informatie ontving een groep van 25 Nederlandse AWBZ experts die op 19 en 20 oktober de School of Public Health van de Universiteit van Bielefeld bezocht onder leiding van prof.dr. Guus Schrijvers. Bielefeld ligt halverwege Utrecht en Berlijn. De experts waren afkomstig van vrijwel alle nationale instanties, bestuursorganen en koepelorganisaties en van enkele grote zorgaanbieders. De kostenvergoeding van de vrijwilligers vormde voor de groep een van de vier leerpunten voor Nederland. De drie andere leerpunten betreffen de gedeelde verantwoordelijkheid, de eenvoudige indicatiestelling en het groepsgewijs optreden van ZZP’ ers in de thuiszorg. Hierover staan elders op deze site aparte berichten.

De genoemde betaling van vijf euro is een onderdeel van het zorgbeleid, waarbij de Duitse overheden trachten de bestaande cultuur van mantelzorg en vrijwilligerswerk overeind te houden. Ook het aanbieden van een Persoonsgebonden Budget voor alle vormen van zorg  binnen de Plegeversicherung is zo’ n onderdeel. De groep Nederlandse experts verwachten niet dat de betaling van vijf euro makkelijk haalbaar is. Schrijvers pleitte voor een vijf euro experiment in een van de provincies van Nederland. Dan kan Nederland uittesten of de gezondheid van chronische zieken verbetert en wat nadelige bijverschijnselen zijn.

Deze informatie ontving de Nederlandse groep van een aantal inleiders uit Bielefeld. Hun PP presentaties treft u aan op www.integratedcare.org doorklikken op ‘ Masterclasses’ . Op vrijdag 3 december komen de Duitse leerpunten aan de orde in Schrijvers´ plenaire inleiding op het congres over recente ontwikkelingen in zelfmanagement bij psychische problemen. Want bij zelfmanagement gaat het niet alleen om het aanreiken van vaardigheden aan patienten en familie maar ook om het versterken van het sociale netwerk met vrijwilligers die patienten stimuleren tot het starten met zelfmanagement.

Wilt u naar dit congres? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl en klik door op ‘ komende congressen’ .  Tenslotte: op 7 april 2011 komt de genoemde Andreas Buscher naar Utrecht voor een plenaire inleiding op het congres Recente Ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de AWBZ,de WMO, de Wet op de Jeugdzorg en ook de Pflegeversicherung. Het congres vindt plaats op de Universiteit Utrecht. Noteert u alvast deze datum? Eind november staat het programma op www.unitzorginnovatie.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen