Opening eerste Alzheimer Theehuis van Nederland

Array

Alzheimer Theehuis cruciale stap richting adequate zorg
Op 27 oktober 2010 opent het eerste Alzheimer Theehuis van Nederland zijn deuren. Het Alzheimer Theehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor Turken en Marokkanen, waar in de eigen taal over vergeetachtigheid en dementie wordt gesproken. Dit is nodig omdat het aantal allochtonen met dementie explosief groeit en zij tot nu toe nauwelijks in aanraking komen met de zorgvoorzieningen. De zorg wordt vooral binnen de familie opgevangen, maar niet zonder prijs.

De mantelzorgers van allochtone mensen met dementie hebben een zeer hoog risico op overbelasting en uiteindelijk gaat dat ten koste van iets: de eigen gezondheid of investeringen op andere maatschappelijke terreinen, zoals participatie in het arbeidsproces, integratie of opvoeding. Het Alzheimer Theehuis is een eerste cruciale stap om hulp te vragen en te ontvangen. Explosieve groei dementerende allochtonen Het aantal allochtone ouderen met dementie groeit explosief en zal de komende tien jaar ruim verdubbelen. Hiermee stijgt het aantal dementerenden van allochtone afkomst vijf maal zo sterk als het aantal autochtone.

De zorg voor mensen met dementie wordt hoofdzakelijk door de familie geleverd. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mantelzorgers door de zorg overbelast raakt of een risico op overbelasting heeft. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis. Uit onderzoek blijkt dat de belasting van de allochtone mantelzorger nog hoger is dan bij autochtone mantelzorgers, onder andere door onbekendheid met dementie en een geringer bereik van zorg- en welzijnsvoorzieningen. De overbelasting die dit tot gevolg heeft, uit zich echter niet in verpleeghuisopname. Minder dan 1% van de Turkse en Marokkaanse mensen met dementie woont in een verpleeghuis tegenover 30% van de Nederlandse mensen met dementie. Maar uiteindelijk gaat overbelasting altijd ten koste van iets: de eigen gezondheid of investeringen op andere maatschappelijke terreinen, zoals werk of opvoeding.

Het succes van het Alzheimer Theehuis Het Alzheimer Theehuis is een uniek initiatief. Het theehuis is gebaseerd op het succesconcept van 185 bestaande Alzheimer Cafés in Nederland (zie: www.alzheimer-nederland.nl/content.jsp?objectid=625). Het Alzheimer Theehuis is een initiatief van Zorggroep Elde en Alzheimer Nederland, met steun van de provincie Noord-Brabant. Noord-Brabant is één van de drie provincies waar de meeste allochtonen met dementie zijn. Het is de bedoeling dat er de komende jaren ook in andere provincies Alzheimer Theehuizen komen. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hebben al interesse getoond.

Allochtonen mensen met dementie maken nauwelijks gebruik van zorgvoorzieningen. De kinderen hebben vanuit de Turkse en Marokkaanse cultuur een zorgplicht voor hun ouders. Deze zorgplicht is echter niet berekend op de intensievere en langdurige zorg die met dementie gepaard gaat en staat onder druk door het leven in Nederland. Het Alzheimer Theehuis creeert openheid over dementie en de culturele zorgplicht.

Het bespreekbaar maken hiervan, leidt ertoe dat het meer ook cultureel meer geaccepteerd wordt om hulp te vragen en te ontvangen. Daarmee is het Alzheimer Theehuis een cruciale eerste stap naar de zorg. Zoals een Marokkaanse vrouw met dementie het verwoordde: “Ik vind het niet fijn dat mijn dochter Thuiszorg heeft geregeld, maar als ik daarmee bij haar en haar gezin kan blijven wonen, accepteer ik dat. Dat is dan een gevolg van onze verhuizing uit Marokko.” De afgelopen maanden is er met succes proef gedraaid met het Alzheimer Theehuis.

Hieruit blijkt dat de vraag naar een Alzheimer Theehuis groot is en tegemoet komt aan de behoefte aan lotgenotencontact en openheid binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Over dementie Dementie is een dodelijke ziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Daaraan gepaard treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in de persoonlijkheid, de stemming en het gedrag.

De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Nederland telt momenteel ongeveer 235.000 mensen met dementie, waarvan 13.750 allochtonen. Het aantal mensen met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Bij allochtonen spelen ook nog andere risicofactoren een rol: drie keer zoveel kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen tot 292.000 in 2020, waarvan 30.750 allochtonen. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 1 op 5.

Over Zorggroep Elde De Stichting Zorggroep Elde is een zorgorganisatie die zorg verleent aan circa 1.000 clienten in de driehoek Den Bosch ­ Eindhoven -Tilburg. Om de groeiende groep allochtone zorgvragers beter van dienst te zijn, wil Zorggroep Elde medio 2011 de deuren openen van Zorghuis efkat, een cultuurspecifiek huis in Boxtel voor Marokkaanse en Turkse ouderen die zware zorg nodig hebben. Meer informatie is te vinden op www.zge.nl.

Over Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich al 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Zij doen dit door het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Met 52 regionale afdelingen en bijna 185 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBFkeurmerk voor goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen