Proeverij gezonde gerechten en meten longfunctie, bloeddruk, suiker en cholesterol

0
239

Informatiemarkt over zelfredzaamheid en veiligheid chronisch zieken
De thema’s zelfredzaamheid, veiligheid en participatie staan centraal tijdens de Week van Chronisch Zieken die op 5 november van start gaat. We hechten allemaal veel waarde aan een veilige leefomgeving. Bij brand kan een gezond mens bijvoorbeeld via een brandtrap vluchten, maar voor mensen met een aandoening is dat een stuk lastiger. De informatiemarkten op dinsdag 9 november in het UMC St Radboud en op woensdag 10 november in het Universitair Centrum Chronische Ziekten Dekkerswald staan daarom in het teken van Red Jezelf!?

Programma UMC St Radboud
Informatiemarkt op dinsdag 9 november van 10.00 tot 15.00 uur, hoofdingang UMC St Radboud

Deelnemers
Van de volgende aandoeningen zijn patientenverenigingen aanwezig: Apneu, Alzheimer, Astma Fonds, Coeliakie, Diabetes, Epilepsie, Gehandicapten, Hartstichting, Ziekte van Lyme, Multiple Sclerose, Nierpatienten UMC St Radboud, Psoriasis, Reuma, Rugpatienten ‘de Wervelkolom’ en Slechthorenden

Verder
Neurologieverpleegkundigen geven uitgebreide informatie over neurologische ziektebeelden, behandelingen en lotgenotencontact.
Bezoekers  kunnen hun bloeddruk, suikergehalte en cholesterol (risicofactoren voor hart- en vaatziekten) laten meten. Wie benieuwd is naar zijn longinhoud kan deze laten bepalen door verpleegkundigen van de afdeling Longziekten.
De afdeling Ergotherapie laat bezoekers kennismaken met de mogelijkheden die ingezet kunnen worden bij revalidatie.
De thuiszorgwinkel en de Stichting Koprol zijn aanwezig voor informatie over hulpmiddelen voor thuis en veilig bewegen.
Het ROC legt in het kader van alfabetisering uit wat de mogelijkheden zijn om folderteksten aan te passen voor laaggeletterden.

Programma Universitair Centrum Chronische Ziekten Dekkerswald
Informatiemarkt op woensdag 10 november van 10.00 – 15.00 uur, Nijmeegsebaan 31, ingang polikliniek A

Deelnemers
Van de volgende aandoeningen zijn patientenverenigingen aanwezig: Apneu, Alzheimer, Astma Fonds, Diabetes, Multiple Sclerose en Psoriasis

Verder
De Hart en Vaatgroep regio Nijmegen houdt een proeverij met calorierijke en calorie-arme gerechten Het ROC is aanwezig om over alfabetisering laaggeletterden te vertellen.

De stichting Mee geeft tekst en uitleg over instanties en regels waar chronisch zieken en/of gehandicapten mee te maken kunnen krijgen.
Op de informatiemarkt wordt ook aandacht besteed aan valpreventie en – trainingen en aan longfunctie-onderzoek.

Info
Meer informatie over de Informatiemarkten op www.umcn.nl