NZa en IGZ dwingen vijftien tandartsen om te stoppen met titelmisbruik

0
228

Onderzoek naar misleidende informatie tandartsen afgerond
De afgelopen maanden onderzocht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de informatieverstrekking door tandartsen die voorheen als orthodontist stonden ingeschreven. Uit het onderzoek blijkt dat er nog vijftien tandartsen zijn die zich op verschillende manieren ten onrechte bekendmaken als orthodontist. De NZa gaat bij deze tandartsen over tot het opleggen van een dwingende maatregel en waar nodig tot het bekendmaken van hun namen als zij over veertien dagen nog in overtreding zijn.

De NZa en IGZ verzochten begin juni 2010 tandartsen die zich uit hebben laten schrijven in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) als orthodontist om duidelijk aan te geven in hun communicatie-uitingen (op hun website / mailadres, in het telefoonboek, op gevelreclame en facturen) dat zij ingeschreven staan als tandarts.

Uit het onderzoek van de NZa en IGZ blijkt dat bij de meeste tandartsen de communicatie-uitingen in overeenstemming zijn gebracht met hun titel en dat een deel van de tandartsen zich inmiddels weer als orthodontist heeft laten inschrijven. Van vijftien tandartsen is echter vast komen te staan dat zij zich op verschillende manieren nog steeds bekendmaken als orthodontist. Consumenten worden hierdoor op het verkeerde been gezet: zij ontvangen een hogere rekening dan wanneer zij naar een geregistreerd orthodontist gaan.

De NZa is nu gestart met het handhavingstraject. De tandartsen hebben nu nog twee weken de tijd om zich alsnog op de juiste manier bekend te maken of zich weer in te schrijven als orthodontist, daarna krijgen zij een aanwijzing opgelegd. Mochten een of meerdere van deze tandartsen de dwingende maatregelen niet opvolgen, dan zal de NZa overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom en zal de IGZ een boetetraject starten.

Het misleiden van de consument met onjuiste informatie is in strijd met de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Bovendien is hier ook sprake van het ten onrechte voeren van de titel van orthodontist. Dit is in strijd met de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen dat diverse orthodontisten deze titel illegaal voeren, terwijl ze volgens het BIG-register tandarts zijn. Na een verlaging van de orthodontietarieven hebben diverse orthodontisten zich de afgelopen jaren uit het BIG-register laten schrappen. Zij hebben zich vervolgens geregistreerd als tandarts. Een tandarts kan voor orthodontiebehandelingen hogere tarieven factureren aan de consument. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarom het voornemen om voor tandartsen en orthodontisten eenzelfde tarief vast te stellen voor orthodontiebehandelingen.

Bron: NZa