De NVVP viert haar 20-jarig bestaan

0
210

Op 17 november aanstaande viert de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten haar 20-jarig bestaan met een feestelijke ledenvergadering in de Winkel van Sinkel te Utrecht. De nieuw aangetreden voorzitter van de NVVP, Arnoud van Buuren (arts/psychotherapeut), houdt een feestrede en reikt het eerste exemplaar van het jubileumboek uit aan Jacques Mens, een van de oprichters van de NVVP. Het jubileumboek met de titel Vrijgevestigd. bevat tientallen interviews, waarin gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, maar ook zorgverzekeraars, een hoogleraar, een GGZ-client, psychiater en huisarts praten over psychotherapie en praktijkvoering.
De NVVP is opgericht in 1990 en heeft als doel het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten én het behartigen van de materiele en immateriele belangen van de leden op landelijk niveau. Dat doel is de afgelopen twintig jaren onveranderd gebleven. Overal waar de belangen van de vrijgevestigden in het geding zijn, is de NVVP actief. Bijvoorbeeld als gesprekspartner voor politici, aan diverse onderhandelingstafels en als partij bij het maken van brancheafspraken. De NVVP is de afgelopen 20 jaar betrokken geweest bij grote veranderingen in de GGZ. Denk dan bijvoorbeeld aan de overheveling van de GGZ uit de AWBZ naar de Zvw, de introductie van DBC’s en, langer geleden, de opname van het beroep psychotherapeut in het BIG-register.
Ook is de NVVP nauw betrokken bij kwaliteitsontwikkeling van het vak psychotherapie en de praktijkvoering van vrijgevestigden. Daarom worden alle leden eens per vijf jaar gevisiteerd, als onderdeel van het lidmaatschap. Daarnaast neemt de NVVP een sleutelpositie in met de start van een eigen ROM-portal per 1 januari 2011. Routine Outcome Measurement (ROM) is een nieuwe ontwikkeling in de GGZ. ROM wordt toegepast in de therapie en gaat over de effectiviteit van de behandeling en begeleiding. ROM heeft vier kernfuncties: behandelen en begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De NVVP is van mening dat de ontwikkeling van een taal voor kwaliteit een must is voor de GGZ. De NVVP ROM-portal kan daaraan een bijdrage leveren.
Voor wat betreft de toekomst van de NVVP, streeft de NVVP naar een stelsel van zorg waarin de client werkelijk centraal staat, waarin clienten meer betrokken zijn bij en voorgelicht zijn over de behandeling en de kosten daarvan. Waarin er een solidair vangnet is voor iedereen en alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voelen voor kostenbeheersing. Waarin clienten en professionals gaan over kwaliteit en waarin de dwang tot controle is vervangen door vertrouwen in clienten, de overheid en de beroepsbeoefenaren.

Feiten op een rijtje
– Bij de NVVP zijn circa 1200 leden aangesloten. Het gaat dan om vrijgevestigde BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Meer dan 80% van alle vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen is aangesloten bij de NVVP.
РDe leden van de NVVP werken zowel in de eerste- als tweedelijns GGZ. In de eerste lijn worden circa 125.000 clienten per jaar behandeld en in de tweede lijn ̩̩n miljoen clienten (dit is incl. de GGZ-instellingen).
– In de eerste lijn zijn gemiddeld 7.5 zittingen nodig voordat een behandeling door een vrijgevestigde gz-psycholoog wordt afgesloten en in de tweede lijn is de gemiddelde doorlooptijd van een DBC tien maanden.
– In 2010 bedraagt het totale budget voor de gezondheidszorg 60 miljard. Daarvan is 4 miljard gebudgetteerd voor de GGZ. Circa 190 miljoen daarvan komt voor rekening van de vrijgevestigden.
Vrijgevestigde leden in de tweede lijn leveren circa 9% van de DBC’s tegen zo’n 6% van de kosten.