Congres over innovatie in de chronische zorg te Odense wordt druk

0
216

Op 31 maart en 1 april 2011 vindt in de prachtige Deense stad Odense, waar Andersen zijn sprookjes bedacht, het tiende congres plaats van het International Network of Integrated Care (INIC) plaats. Centraal staat de ketenzorg aan mensen met diabetes, COPD, CVA , hartfalen en oncologische aandoeningen. Vooraanstaande sprekers van de Europese Unie en van de WHO houden plenaire inleidingen. Vooraanstaande onderzoekers van Portugal, Spanje, Nederland, Engeland, Finland en Denemarken bieden overzichten (virtual studytrips) van de ketenzorg in hun landen. Vele Europese onderzoekers en projectleiders hebben aangeboden om lezingen te houden over hun studies en projecten. Ook hier liep het storm. Als reviewer van de aangeboden samenvattingen van lezingen merk ik op, dat vele zorgprogramma’s andere uitgangspunten, taakverdelingen, beslisbomen en betaalsystemen kennen dan wij in Nederland vanzelfsprekend vinden. Terwijl toch de aandoeningen en betrokken disciplines dezelfde zijn. Met dit congres beogen wij onderzoekers, leidinggevenden van ketenzorgprogramma’s en van zorggroepen recente kennis aan te reiken en met elkaar in contact te brengen. Ook zijn beleidsmensen van instanties die zich bezig houden met bekostiging van chronische zorg zijn van harte welkom om deel te nemen aan een internationaal debat aan het einde van het congres. Wie promoveert op een ketenzorg onderwerp, is van harte welkom op de Integrated Care University die tijdens het congres loopt. Je kunt daar de opzet van je promotie laten beoordelen door vooraanstaande hoogleraren en collega-promovendi. Wil jij naar dit congres? Surf dan naar www.integratedcare.org lees de brochure en meld je aan. See you in sprookjesachtig Odense.

Guus Schrijvers