Keten-DBC hoort thuis in het abonnementstarief van huisarts

Nederlandse huisartsen kennen een eenvoudig abonnementstarief: per ingeschreven patient onder de 65 jaar, wonend in een gewone wijk, ontvangen zij in 2010 een bedrag van 56,56 euro. Dat bedrag kan oplopen tot 105,20 per 75-plusser wonend in een achterstandswijk. Voor elk consult ontvangt een  huisarts daarnaast negen euro. Dit model werkt in Nederland uitstekend en verdient verdere uitbouw.

Andere landen kennen een abonnementstarief, dat hoger is per ingeschreven chronische zieke. Zo kent Nieuw Zeeland een zogeheten Care Plus tarief voor chronische en palliatieve zorg, waarbij precies is omschreven wanneer een patient voldoet aan de vereisten voor een verhoogd abonnementstarief. In Duitsland ontvangen huisartsen 500 euro extra per ingeschreven patient met diabetes, waarbij de extra te verlenen zorg precies is omschreven.

De integratie van de keten-DBC’s voor diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen in het Nederlandse abonnementstarief zou de regelgeving rond keten-DBC aanmerkelijk vereenvoudigen. Zorggroepen hoeven niet meer per zorgverzekeraar te onderhandelen. Er is geen discussie over de zorg die onder de keten-DBC valt en die onder het bestaande abonnementstarief valt. Bovendien is het mogelijk om via het concept van ziektelast, zoals thans bij COPD patienten in gebruik, te komen tot een verhoogd abonnementstarief ongeacht het type chronische aandoening.

Dit voorstel (genuanceerd gebracht en met slagen om de arm, want de duivel zit bij zorginnovatie in het detail) deed prof.dr. Guus Schrijvers tijdens een afsluitende lezing op en studiedag van 130 huisartsen over ketenzorg. Deze huisartsen werken alle in Amersfoort en omgeving, ofwel de regio Eemland. Zij beschikken over een uitstekend functionerende stichting Diamuraal, die samen met het Ziekenhuis Eemland runnen ten behoeve van hun patienten met diabetes, COPD en in de toekomst met andere chronische ziekten.

De studiedag vond plaats op donderdag 9 december in een hotel in de ondergesneeuwde bossen en duinen van de Utrechtse Heuvelrug. Het voorstel van Schrijvers, gepresenteerd als droom,  kreeg voorzichtige steun van de aanwezigen. Graag ontvangt hij reactie van lezers: wijst Schrijvers  met dit voorstel de goede richting aan voor innovatieve bekostiging van chronische zorg zonder bureaucratisch gedoe? Tot zover dit bericht.

Vorige week is een Julius rapport verschenen over de onderhandelingen van Utrechtse zorggroepen met hun zorgverzekeraar. Daar wordt u niet vrolijk van. Maar lees het toch maar. Surf naar www.zorginnovatie.nl klik door op publicaties en kijk bij rapporten naar ‘Onderhandelingen diabeteszorg Kring Midden Nederland, evaluatie van proces en resultaat’.