‘Hoe spreekt jouw hart over deze patiënt?’

Moreel beraad is volgens kenners een prachtig instrument om betere zorg te leveren
De Intensive Care (IC) is één van de afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis waar met regelmaat moreel beraad plaatsvindt. Dit is een gesprek waarin zorgverleners, onder deskundige leiding, praten over moeilijke, pijnlijke of complexe zorgsituaties die zich hebben voorgedaan. Op de meeste andere afdelingen is moreel beraad (nog) een minder gebruikelijk fenomeen. Het symposium dat de Commissie Ethiek van het Albert Schweitzer ziekenhuis deze week hield om belangstellenden te laten kennismaken met moreel beraad, trok ruim tachtig zorgprofessionals. ,,Ik zou niet meer zonder moreel beraad willen”, zei IC-arts Huibert Ponssen.

In zijn lezing gaf hij aan waarom hij moreel beraad een uitkomst vindt. ,,Bij ons liggen héél zieke mensen. De sterftekans is relatief hoog. Maar, net als overal in het ziekenhuis, werken bij ons mensen met uiteenlopende visies op de kwaliteit van zorg en op het leven. Dan kan het gebeuren dat de een bij een doodzieke patient denkt: ‘Dit is uitzichtloos, waarom rekken we dit nog langer?’, terwijl de ander denkt: ‘Het gaat vandaag iets beter dan gisteren, ik ga nog voluit voor deze patient!’. Die twee collega’s werken op vijftig centimeter afstand van elkaar en zij delen de zorg voor iemand die hun vader of oma had kunnen zijn. Ze moeten uiteindelijk één lijn trekken. Tel daarbij op dat er bij ons zelden tijd is om écht met elkaar te praten en je begrijpt dat er gemakkelijk stress kan ontstaan.”

Moreel beraad kan dan een instrument zijn om begrip voor elkaar te krijgen en houden, zei Armande Breure, verpleegkundige en onderzoeker op het gebied van moreel beraad. ,,Zorg is nooit waardenneutraal”, aldus Breure. ,,Hoe veel er ook vastligt in protocollen en regels, er blijven altijd botsende belangen. Het beleid van de zorginstelling kan verschillen van het beleid van de afdeling en dat kan weer afwijken van het persoonlijke beleid van medewerkers. Ook kunnen artsen en verpleegkundigen andere ideeen hebben over de vraag wat goede zorg is. Veel collega’s herkennen de situatie dat zij, vaak door werkdruk, achteraf vaststellen dat ze niet de zorg hebben kunnen geven die ze hadden willen geven. Daarover praten, vermindert conflictsituaties, stress en ziekteverzuim.”

Ponssen: ,,Het geeft opluchting om je gevoel met elkaar te delen, om te vragen: ‘Hoe spreekt jouw hart over deze patient?’. Soms loopt de emotie hoog op, er wordt wel eens gehuild tijdens moreel beraad. Maar de winst van een uur praten is gigantisch. Je komt nader tot elkaar, niet alleen over situaties in het verleden, ook in de toekomst. Je transplanteert als het ware de sfeer uit het moreel beraad naar de dagelijkse werkomgeving. Daar worden wij zelf, maar ook de zorg, beter van.”

Iedere zorgverlener in het Albert Schweitzer ziekenhuis kan een moreel beraad aanvragen. Een professioneel gespreksleider komt dan naar de afdeling om het beraad volgens een vaste structuur te laten verlopen. Normaal gebeurt dit met zo’n tien mensen. Tijdens het symposium oefenden alle tachtig aanwezigen een moreel beraad, aan de hand van een anoniem praktijkgeval over een zwaar zieke patient die zeer ongezond leeft en zich in het ziekenhuis veeleisend opstelt. Gespreksleider en ethica drs. Marije Stegenga van Stichting Relief liet de zaal haarfijn analyseren welke betrokkenen hierdoor in welk type gewetensnood kunnen komen en hoe zij daarmee om zouden kunnen gaan.

Bestuursvoorzitter Pier Eringa van het Albert Schweitzer ziekenhuis juicht moreel beraad toe: ,,In een ziekenhuis hoeven de neuzen niet dezelfde kant op te staan, liever niet zelfs. Diversiteit is een groot goed. Maar dat werkt alléén als we naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en van elkaar leren.”

Bron: ASZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen