Nederland bezoekt Kaiser Permanente van 8 – 16 oktober 2011

Vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken zet de zorg op de kop. Verdergaande substitutie van de tweede naar de eerste lijn, taakherschikking, integraal aanbieden van zorg, ontstaan van zorggroepen en wijkgerichte zorg, meer focus op preventie, een mondiger patient met meer informatie die toenemend actief worden steeds belangrijker. En dat in tijden van bezuiniging waarbij ook veiligheid en kwaliteit hoog op de agenda staan van overheid, zorgverzekeraars en patienten.

Geen wonder dat het onrustig is in ‘het veld’. In plaats van reactie heeft de zorg behoefte aan visie-ontwikkeling in de eerste, tweede en derde lijn. We moeten als sector niet het wiel gaan uitvinden maar eerst eens ‘over de grens’ gaan kijken. Daarom organiseren dr. Henk van der Steeg en reisorganisator Ger Demker een studiereis naar Kaiser Permanente en Minneapolis. Naar Kaiser Permanente omdat daar dokters ‘in the lead’ zijn die leiderschap en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Naar Minneapolis omdat daar het Veteran Medical Center en de Minnesota Hospital Association een voortrekkersrol vervullen op het gebied van patientveiligheid.

De reis is bedoeld voor huisartsen en medisch specialisten, medisch managers, directies van ziekenhuizen, gezondheidscentra en huisartsenposten, vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, leidinggevenden van VWS, en beleidsmakers. Het aantal deelnemers is maximaal 30.  Wie zich wil laten inspireren door de wijze waarop gerenommeerde instellingen omgaan met chronisch zieken en met kwaliteit en veiligheid, maakt deze reis mee. U kunt zich opgeven of verdere informatie ontvangen over deze reis bij Henk van der Steeg hvdsteeg@euronet.nl of Ger Demper gerdemper@detra.nl.

Guus Schrijvers