Miskraam verhoogt mogelijk risico op hartaanval

Vrouwen die meerdere miskramen hebben (gehad), lopen later in hun leven een groter risico op een hartaanval. Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerde studie.
Onderzoekers hebben de data van meer dan 11500 vrouwen die minstens een keer zwanger zijn geweest geanalyseerd. Ze hebben ontdenkt dat 25% in ieder geval een miskraam had gehad die ook ontdekt is, 18% heeft in ieder geval een abortus gehad en bij 2% was het kindje voldragen maar overleden bij de geboorte.

In een periode van 10 jaar na het eerste onderzoek hebben 82 vrouwen een hartaanval gehad en 112 een beroerte. Er is geen significant verband aangetoond tussen het type zwangerschapsbeeindiging en de aanval.

Elke miskraam verhoogde het risico op een hartaanval met 40%, meer dan twee miskramen verviervoudigen dat risico! Vrouwen die meer dan drie miskramen hebben gehad, hebben een negenvoudig verhoogd risico.

De studie, gepubliceerd in Heart, toont ook aan dat het hebben van in ieder geval één overleden geboren kindje, het risico op een hartaanval 3,5 keer vergroot.

De ‘graad’ van het risico, geassocieerd met terugkerende miskramen, nam af als de onderzoekers ook andere bekende factoren toevoegden, zoals roken, gewicht en alcohol. Maar zelfs dan was het risico nog steeds 5x hoger dan normaal.

“Deze resultaten laten zien dat vrouwen die een spontane zwangerschapsbeeindiging hebben ervaren, een substantieel hoger risico lopen op een hartaanval later in hun leven”.

“Terugkerende miskramen en overlijden bij geboorte van de baby zijn sterke aanwijzingen en moeten dus gezien worden als belangrijke indicatie voor het monitoren van cardiovasculaire risico’s en preventieve maatregelen”.

Dr. Suzanne Steinbaum, directeur van ‘vrouwen en hartaandoeningen’ in een ziekenhuis in New York en een woordvoerder van de Amerikaanse Heart Association, ondersteunen die conclusie en bevelen gender-specifieke risicobepaling aan.

“Wanneer het risico van een vrouw wordt geevalueerd, kan dit niet op dezelfde manier worden gedaan als bij een man”. Volgend Steinbaum, die niet betrokken was bij de studie.

“De traditionele risicobepaling onderschat wat een vrouws’potentieel voor het ontwikkelen van een hartaandoening is.” “De data die we zien in dit onderzoek, laten zien dat de obstetrie geschiedenis van een vrouw, inclusief miskramen en overlijden van de baby bij geboorte, mee moeten worden genomen in de risicobepaling van de vrouw. We moeten voor elke vrouw individueel kijken naar haar risico.” Want één op de vijf zwangerschappen eindigt in een miskraam!

Steinbaum geeft ook aan dat veel vrouwen die meededen aan de studie en die een overleden kindje hadden bij geboorte, psychisch minder actief zijn en een hoger risico lopen op diabetes en hypertensie, zaken die ook geassocieerd worden met het risico op hartaandoeningen. De vrouwen die meer dan drie miskramen hebben gehad, hebben een neiging tot overgewicht, ook een risicofactor.

Care for Women zet zich al jaren in voor betere informatie over vrouwen en hartaandoeningen. Uit ervaringen en onderzoeken blijkt dat vrouwen vaak met heel andere klachten en symptomen te maken hebben. Hierdoor herkennen zij hun klachten niet als voorbode van een hartaanval of beroerte, met alle gevolgen van dien! Hart en vaatziekten zijn voor vrouwen doodsoorzaak nummer 1! Het is daarom belangrijk om alert te zijn en regelmatig te laten controleren op cholesterol en bloeddruk en ook de lifestyle onder de loep te nemen.

Recente artikelen