De lijst met chemische stoffen Chemie-Pack toch openbaar

0
272

Vrijdag werd al bekend dat in het bluswater kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Het Openbaar Ministerie had de lijst kort na de brand in beslag genomen zonder deze vrij te geven. Het OM heeft deze lijst nodig voor het strafrechtelijk onderzoek. Maar omdat er van omwonenden veel vragen komen over de stoffen op de lijst, is de lijst met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk toch vrijgegeven. (090111_fire_department_list)

Er komt overigens voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek onder hulpverleners en bewoners van Moerdijk. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de vrijgekomen stoffen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. (Overwegingen en voorlopig advies gezondheidsonderzoek brand Moerdijk 08 01 2011 20 00 uur)

Chemie-Pack was verplicht om iedere dag een lijst met alle op het bedrijfsterrein aanwezige stoffen te overhandigen aan de brandweer. De nu gepubliceerde lijst dateert van de avond voor de brand.

Bron: NOS