Kennisnetwerk CVA telt nu zestig zorgketens

In Nederland zijn sinds kort zestig zorgketens ten behoeve van patienten met een beroerte bij het kennisnetwerk CVA. Daarmee heeft dit platform haar doelstelling voor 2011 nu al bereikt. Dat vertelde platformvoorzitter Tonnie van der Laar trots tijdens een vergadering van het bestuur en haar adviseurs op dinsdag 8 februari. Guus Schrijvers  is een van die adviseurs. Op die dag was  het jaarplan van het platform aan de orde.

Schrijvers heeft  geadviseerd om in te spelen op de actualiteit die speelt in de brede gezondheidszorg. Dat zijn:
1. de vijf proeftuinen voor het maken van een keten DBC voor ziekenhuisopname en revalidatie van CVA patienten
2. de concentratie van CVA zorg bij een beperkt aantal ziekenhuizen om daardoor de kwaliteit buiten kantooruren te verbeteren
3. het stellen van een minimumnorm van het aantal CVA patienten dat een neuroloog jaarlijks moet zien om kwaliteit te leveren.

De andere adviseurs gaven weer andere adviezen. Het kennisplatform gaat in ieder geval een multidisciplinaire richtlijn ontwerpen, die de goedkeuring moet verkrijgen van de beroepsverenigingen van huisartsen, neurologen, cardiologen, geriaters en revalidatie-artsen. Dat wordt nog een hele klus, zo klonk het ter vergadering. Schrijvers merkt op dat de Nederlandse CVA zorg thans goed functioneert. In een prachtig artikel in het zeer breed verspreide Journal of the American Medical Association (JAMA) van 26 januari beschrijft een onderzoeksgroep de Amerikaanse CVA zorg. Zij beschrijven dat de stroke centers aldaar een tijdige trombolyse percentage halen van 4,8% en ziekenhuizen zonder zo’ n centrum van  1,7%. In Nederland halen de gespecialiseerde CVA centra een percentage van boven de 10%.

De gegevens van het artikel zijn: Xian c.s., Association between Stroke Center Hospitalization for acute Ischemic Stroke Op 7 april organiseert de Unit Zorginnovatie een congres over de toekomst van de indicatiestelling en de AWBZ. Een van de workshops betreft de vijf genoemde proeftuinen. Wilt u naar dit congres dat vele recente ontwikkelingen in de AWBZ, de Wmo, de Wet op de Jeugdzorg en de Duitse AWBZ behandelt? Wilt u in één dag op de hoogte raken van wat er speelt in Den Haag, de regio en lokaal? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘ Aankomende congressen’  lees de uitgebreide brochure en meld u aan.
and Mortality, JAMA, 2011 (305), 4 pp 373-380. Tot zover dit bericht.