In-company cursus voor CJG-leidinggevenden nu al een succes

Negentien leidinggevenden en beleidambtenaren van alle (!) Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in Zeeland starten 12 april een Masterclass over recente wetenschappelijke, professionele en beleidsmatige ontwikkelingen in Europa, Nederland en Zeeland. Deze masterclass staat onder leiding van jeugdarts/CJG handboek-auteur Annemieke van Woudenberg en ondergetekende en duurt zes hele dagen. Ze vindt plaats in de gemeenten Terneuzen, Middelburg en Goes.

Inspiratiebron voor deze in-company cursus is de organisatie-goeroe Henry Mintzberg. Hij stelt dat gemeenschappelijke scholing van medewerkers een ijzersterk coördinatiemechanisme is binnen een organisatie. Soms werkt deze beter dan hierarchisering of reglementering. De Zeeuwse samen-scholers leren elkaar persoonlijk kennen en kunnen opvattingen uitwisselen in een veilige omgeving. Er ontstaat vanzelf een wat ook wel heet ‘old school boy network’.

In de Zeeuwse masterclass laten Woudenberg dit coördinatiemechanisme volop werken. Zo circuleert de cursus tussen verschillende locaties en kunnen deelnemers hun financiele mensen, ervaren jeugdartsen en ICT-ers af en toe meenemen. Woudenberg en ondergetekende hebben in het najaar ruimte om nog zo’n masterclass te geven. Wilt u voor uw hele regio zo’n Mintzberg Masterclass organiseren? Stuur dan een mail naar Masterclass organisator Petra Schimmel op P.J.Schimmel@uncutrecht.nl

Guus Schrijvers