Voorlopig onderzoeksresultaat: 3D echografie ontdekt meer borsttumoren

Array

In de serie publiekslezingen ‘Dokter op dinsdag’ vertelt Matthieu Rutten alles over een nieuwe methode voor borstkankeronderzoek. De radioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verricht in samenwerking met het UMCN St. Radboud een tweejarig onderzoek naar 3D-echografie. Een methode waarmee automatische scans van de borst kunnen worden gemaakt en die naar verwachting minder tumoren mist dan de huidige methoden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikte als eerste in Nederland over de unieke 3D-echoapparatuur.
In de praktijk blijkt dat wanneer radiologen mammografie en de huidige echografiemethoden combineren, veel meer borsttumoren worden ontdekt. Echografie wordt in Nederland op grote schaal ingezet, echter de kwaliteit van de beelden van de huidige 2-dimensionale echografietechnieken zijn afhankelijk van degene die ze maakt. Bij 3D echografie is dit anders omdat de scans automatisch worden gemaakt. Dat maakt dat de beelden van constante kwaliteit zijn. Ook betekent dit dat het onderzoek niet meer door een radioloog hoeft te worden gedaan. Hierdoor kunnen meer patiënten worden onderzocht en kan de radioloog meer tijd besteden aan de beoordeling van de onderzoeken.
Voorlopige resultaten
De voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen uit dat met de nieuwe 3D-methode inderdaad minder tumoren worden gemist. Verder onderzoek moet uitwijzen of de 3D- echografie een geschikt middel is om in te zetten bij het borstkankerscreeningsonderzoek in Nederland.

Publiek is welkom op 5 april
Bent u geïnteresseerd in de nieuwe onderzoeksmethode voor borstkanker? Kom dan op 5 april a.s. naar de publiekslezing dokter op dinsdag. Na het praatje van Matthieu Rutten is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. De lezingen worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur op de locatie Groot Ziekengasthuis, Tolbrugstraat 11, ’s-Hertogenbosch. Het publiek wordt om 19.00 bij het meeting point bij de receptie door de gespreksleider opgehaald.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg.

 

Recente artikelen