Bevel door verpleeghuis Bernardus (Amsterdam) opgevolgd

0
304

De directie van verpleeghuis Bernardus (onderdeel van Osira Amstelring) heeft het bevel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 8 april jl. gaf adequaat en zorgvuldig opgevolgd. Dit bleek uit het bezoek dat de inspectie op 14 april aan het verpleeghuis bracht. De inspectie vindt het daarom niet nodig de minister te vragen het bevel te verlengen.

Op 8 april 2011 legde de inspectie aan Bernardus een bevel op, omdat de veiligheid op de verpleegafdeling voor psychogeriatrische bewoners, Varenshof, in het geding was. Op de verpleegafdeling was er sprake van (een vermoeden van) lichamelijke en geestelijke mishandeling.

De inspectie gaf toen het bevel de bewoners van Varenhof een veilige omgeving te bieden, medewerkers die zich aan lichamelijke en geestelijke mishandeling schuldig hadden gemaakt op non-actief te stellen en het team van de Varenhof te vervangen door andere medewerkers die niet eerder betrokken zijn geweest bij de zorgverlening op de Varenhof.

Op basis van haar onderzoek komt de inspectie tot de conclusie dat de veiligheid van de bewoners van de Varenhof inmiddels gegarandeerd is. De medewerkers die verdacht worden van slechte bejegening en hardhandige aanpak, dan wel (een vermoeden van) lichamelijke en geestelijke mishandeling, zijn hangende het onderzoek, geschorst. Het team op de Varenhof is nu anders samengesteld. De teamleider was al vervangen en flex-medewerkers zijn niet meer bij de zorg van de bewoners betrokken. Er zijn een kwaliteitsverpleegkundige en een psychogeriatrische verpleegkundige aan het team toegevoegd. Zij begeleiden en ondersteunen de vaste medewerkers van het team dagelijks. Op zeer korte termijn wordt er gestart met scholing en training op het punt van bejegening.

Verpleeghuis Bernardus heeft voor de korte en middellange termijn de juiste maatregelen getroffen. De inspectie ziet geen grond om de minister verlenging van het bevel te vragen.

Bron: IGZ