Twee op de drie spoedpatiënten krijgt zorg die men verwachtte

Array

Om een beeld van de kwaliteit van zorg op een Spoedeisende Hulppatienten te krijgen, zijn patienten van twaalf  SEH’s gevraagd naar hun ervaringen. Aan achtduizend patienten die in september 2010 op  één van deze SEH’s zijn geweest, is een vragenlijst toegestuurd over hun ervaringen met de zorgverlening. Julius promovendus drs. Nanne Bos en vier collega’s  hebben dit onderzoek naar patientenervaringen uitgevoerd volgens de CQI methodiek. De respondenten, 3583 (47%), bestaan voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 54 jaar. 30% bezocht de SEH ’s avonds en 8% ’s nachts.

De respondenten zijn op de SEH als volgt verdeeld over de vijf triage categorieen: 1% rood, 15% oranje, 41% geel, 41% groen en 3% blauw.  Hierbij staat rood voor onmiddellijke hulp is noodzakelijk en blauw voor ‘maximaal vier uur uitstelbaar’.  De patienten waarderen de zorgverlening op de SEH met een gemiddeld cijfer van 7,8. De kwaliteit van de behandeling en de attitude zorgverleners  ervaren de patienten als het meest positieve aspect van de zorgverlening op de SEH. Twee op de drie (64%)  patienten heeft de zorg gekregen die zij verwachtten.

De vijf meest genoemde verbeterpunten in de zorgverlening op de SEH zijn: 1. Informatie over volgorde van de hulp bij het wachten op de spoedbehandeling 2. Informatie over bijwerkingen geneesmiddelen  3. Informatie van verpleegkundige over snelheid hulp (wanneer ben ik aan de beurt?) 4. Informatie van de baliemedewerker
5. Meebeslissen over behandeling.

De vijf meeste genoemde sterke punten, zogenaamde koesterpunten, in de zorgverlening op de SEH zijn: 1. Vinden SEH binnen het ziekenhuis 2. Bewegwijzering naar SEH 3. Geen tegenstrijdige informatie 4. Serieus genomen door baliemedewerker 5. Vinden parkeerplaats bij SEH. Al deze informatie is te vinden in het Julius rapport ‘Kwaliteit van zorg op de spoedeisende hulp vanuit patientenperspectief’,  dat sinds gisteren te vinden is op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Publicaties’. Tot zover dit bericht.

Het Julius Centrum organiseert voor de vijfde keer een masterclass Geïntegreerde Spoedzorg voor professionals die in de integratie van de acute zorg van huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg, acute obstetrie en crisisdiensten GGZ succesvoller  willen opereren. Deze masterclass begint op 4 oktober, telt twaalf bijeenkomsten van 15.00 tot 19.00 uur en eindigt op 3 april 2012. Ook de kwaliteit vanuit patientenperspectief, zoals hierboven beschreven, komt uitvoerig aan de orde. Dit is de vijfde maal dat deze masterclass van start gaat. Eerdere deelnemers waardeerden de kwaliteit van kennisoverdracht, onderlinge discussies, uit te voeren eindopdrachten en excursie uitermate hoog. Wilt u ook aan deze Masterclass deelnemers? Uw kennis en vaardigheden opfrissen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Masterclasses”, lees de uitvoerige brochure en meld uw aan.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen