Overgangsklacht kan hartklacht zijn

Symptomen van hart- en vaatziekten en overgangsklachten bij vrouwen worden vaak verward. Dit is zorgelijk, omdat de kans hart- en vaatziekten te krijgen voor vrouwen na de overgang 36% groter is dan ervoor. Toch weet maar 40% van de Nederlanders dit, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de Hartstichting. Met de campagne ‘We hebben je hart nodig’ pleit de Hartstichting voor meer aandacht voor en meer wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
E̩n op de drie vrouwen overlijdt aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Hart Рen vaatziekten zijn daarmee doodsoorzaak nummer ̩̩n bij vrouwen.

Hartklachten bij vrouwen niet altijd herkend
Na de overgang hebben vrouwen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Een gezonde leefstijl wordt hierdoor na de overgang nog belangrijker.

Hartklachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden en kunnen op typische overgangsklachten lijken. Hartklachten zijn:
* abnormale moeheid
* zweten
* kortademigheid
* misselijkheid
* slecht slapen

Dr. Angela Maas, cardioloog van de Isala Klinieken in Zwolle: “Veel vrouwen die deze klachten ervaren, gaan niet naar de huisarts. Het gevolg is dat ze te laat en onvoldoende behandeld worden en dat onnodig veel vrouwen aan de gevolgen van een hartinfarct of beroerte overlijden. Terwijl de herstelkansen van vrouwen, mits goed behandeld, net zo groot zijn als die van mannen.”

Onderzoek bij vrouwen hard nodig
Hoewel meer vrouwen (57 per dag) dan mannen (51 per dag) overlijden aan hart- en vaatziekten, ligt de focus van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe vooral op mannelijke patienten.

Het gemiddelde percentage onderzoeken waaraan vrouwen deelnamen sinds 2006, is slechts 30% (bron: EuroHeart). De kennis die voortkomt uit onderzoek bij mannen kan niet 1 op 1 worden toegepast op vrouwen. Om vrouwen in de toekomst dezelfde zorg te kunnen bieden als mannen, is daarom meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Spreekuur op Facebook
Dinsdag 10 mei beantwoorden twee cardiologen vragen over hart- en vaatziekten op de Facebook-pagina van de Hartstichting, wehebbenjehartnodig (opent in nieuw venster). De cardiologen vragen hiermee aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten.

Tussen 11 en 15 uur kunnen vrouwen én mannen rechtstreeks vragen stellen aan Yolande Appelman en Janneke Wittekoek.
Bron: Nederlandse Hartstichting