Landelijke Publieksdag Eetstoornissen in Haarlem

De Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) organiseert op 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur een Landelijke Publieksdag Eetstoornissen in Haarlem. De dag is bedoeld voor alle mensen die een eetprobleem of eetstoornis hebben (anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis), voor betrokkenen (ouders, partners, broers, zussen en vrienden) en voor degenen die vanuit hun professie betrokken zijn bij eetstoornissen. Kortom voor ieder die met deze vaak ernstige problematiek te maken heeft.

PROGRAMMA

Het ochtendprogramma staat in het teken van het thema “Een eetstoornis: Behandeling? Hoe en wat.” met speciale aandacht voor de eerste stappen naar een behandeling voor eetstoornissen.

 

Mara Nottelman en José Thijssen, schrijfsters van het boek ‘Tweestrijd’ zullen ingaan op hun ervaring met de anorexia van Mara.

Marianne Belleman, psychiater bij GGZ InGeest, zal vertellen over contacten die een gespecialiseerde instelling heeft met huisartsen en de eerste lijn.

Tot slot zal Anton van Amerongen, sociotherapeut bij Centrum Eetstoornissen Ursula, vertellen over klinische behandeling bij eetstoornissen.

Aansluitend aan elke lezing is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

 

Het middagprogramma: men kan deelnemen aan lotgenotengroepen/gespreksgroepen waarvoor men zich bij aanmelding kan inschrijven. De gespreksgroepen voor mensen met een eetstoornis (AN/BN, LES (langdurige eetstoornissen) en ouders/partners) worden geleid door ervaringsdeskundigen. Los hiervan wordt aan hulpverleners en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden met elkaar in gesprek te gaan over een thema; de gespreksgroepen zijn niet voor hen bedoeld.

Tussendoor kan men standjes bezoeken van SABN (inclusief boekentafel) en diverse zelfhulporganisaties.

AANMELDING

Aanmelding kan direct via het internet (www.sabn.nl). Voor meer informatie kan per telefoon of per e-mail contact worden opgenomen met de SABN. De kosten van deze dag bedragen € 12,50 p.p., incl. koffie/thee/lunch. In gezinsverband zijn de kosten € 12,50 voor de eerste deelnemer en € 7,50 voor elk volgend thuiswonend gezinslid. Sluiting van de inschrijving is 12 mei 2011.