Diabetes neemt niet toe in Nederland

Array

Het totaal aantal mensen met type 2 diabetes (ouderdomssuikerziekte) in Nederland stijgt niet. Eerder dachten wetenschappers dat met de toename van overgewicht ook het aantal mensen met diabetes type 2 zou toenemen. Nu concludeert gezondheidswetenschapper Esther van ’t Riet dat er meer mensen met diabetes type 2 gediagnosticeerd worden, maar dat het aantal mensen die deze ziekte heeft maar het zelf niet weet, afneemt. Zo is het totaal aantal mensen met al dan niet gediagnosticeerde diabetes type 2 gelijk gebleven. Vrijdag 13 mei promoveert Esther van ’t Riet op haar bevindingen bij VU medisch centrum.

In 2006 werd de Nieuwe Hoorn-studie, een groot bevolkingsonderzoek, uitgevoerd als vervolg op de Hoorn-studie van 1989. Men onderzocht o.a. of diabetes sinds 1989 meer stijgt als gevolg van de wereldwijde toename van overgewicht. Van ’t Riet vond dat tussen 1989 en 2006 het vóórkomen van diabetes in de Nederland gelijk was gebleven, namelijk 8% van de mensen op middelbare leeftijd. Van ’t Riet: “Er zijn wel meer mensen met diabetes type 2 bij de huisarts bekend. Huisartsen zijn mogelijk alerter geworden op de signalen van diabetes. Ondanks dat we geen stijging zagen in het aantal mensen met type 2 diabetes, zagen we wel een stijging van het aantal mensen met licht verhoogde bloedsuikerwaarden van 14% naar 18%. Omdat deze groep een hoog risico loopt om in de toekomst suikerziekte te krijgen, is het mogelijk dat het aantal mensen met suikerziekte in Nederland in de toekomst zal toenemen”.

Risico van overgewicht
Van ’t Riet deed ook onderzoek naar overgewicht, een belangrijke risicofactor voor het krijgen van suikerziekte. Haar onderzoek toont aan dat maar 20% van de mensen met overgewicht na 6 jaar suikerziekte had ontwikkeld. Niet iedereen met overgewicht krijgt dus suikerziekte. De kans hierop is ook gebaseerd op andere factoren als leeftijd en een verhoogde bloeddruk.

Vaststellen suikerziekte
Suikerziekte wordt vastgesteld op basis van het meten van verhoogde suikerwaarden in het bloed. Een andere maat voor chronisch verhoogde suikerwaarden is de binding van suikers aan een eiwit in de rode bloedcellen: HbA1c. Internationale diabetesverenigingen stellen voor HbA1c te gebruiken om suikerziekte vast te stellen in plaats van een diagnose op basis van bloedsuikerwaarden. Van ’t Riet: “In ons onderzoek vinden we dat met het HbA1c suikerziekte slechter is vast te stellen. Als HbA1c gebruikt wordt voor de diagnose zal bij een groot deel van de mensen alsnog een glucosemeting nodig zijn om de diagnose te bevestigen. Wij pleiten er daarom voor om in Nederland nog niet over te gaan tot de invoering van HbA1c voor de diagnose van diabetes”.

Recente artikelen