Verlaag het Persoonsgebonden Budget maar schaf het niet af

Array

Per 1 januari 2012 beperkt de regering de toegang tot het Persoonsgebonden Budget (PGB) tot personen met een verblijfsindicatie in een AWBZ voorziening. Dat betekent dat alleen wooninitiatieven van bijvoorbeeld ouders van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking nog PGB’s kunnen ontvangen. Met de stopzetting vervalt 90% van de PGB’s. De besparing levert 900 miljoen euro op.

In de maand mei bracht het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uit op basis van een literatuurstudie en een vragenlijst onderzoek onder PGB-houders. Het degelijke, goed onderbouwde rapport heet ‘De Opmars van het PGB’ en is op die vijf woorden op Google te vinden. Ik citeer uit het document: ‘Samengevat kunnen we stellen dat de waargenomen groei van het pgb-gebruik voor een belangrijk deel samenhangt met de toegankelijkheid van het AWBZ-systeem in het algemeen, in combinatie met het feit dat de pgb-regeling niet gelijktijdig met de AWBZ is ingevoerd. Hierdoor wordt een groep van ‘nieuwe’ zorgvragers aangesproken die voorheen geen zorg in natura gebruikten.

Specifiek voor de groei van het pgb-gebruik, ten slotte, lijkt ook de hoogte van de uitgekeerde bedragen een rol te spelen. Deze zijn in internationaal perspectief vrij hoog in Nederland, wat de aantrekkelijkheid van het budget vergroot.Als de pgb-regeling blijft zoals deze nu is, zal het pgb uiteindelijk geen nieuwe clienten meer aantrekken, zodat er een evenwicht ontstaat tussen het gebruik van zorg in natura en het pgb. Deze situatie zal dan naar verwachting vergelijkbaar zijn met die in Duitsland’. Tot zover het Sociaal Cultureel Planbureau.

Op grond van dit stuk en van eigen onderzoek in Duitsland (70% van de geïndiceerden kiest voor een PGB en wil geen  zorg-in-natura) kom ik tot de aanbeveling om het PGB niet af te schaffen voor extramuraal gebruik. Wel moeten de toegankelijkheid ervan,  de competentie-eisen van PGB-houders en de hoogte van het PGB ter discussie komen. In Duitsland bedraagt het PGB 50% van de kosten van zorg-in-natura. Kort gezegd; verlaag het PGB en schaf het niet af.  Tot zover dit bericht.

Op vrijdag 1 juli organiseert het Julius Centrum haar jaarlijkse congres over ‘Recente nationale en internationale ontwikkelingen in onderzoek, projecten, bekostiging en beleid van ketenzorg en geïntegreerde langdurige zorg’.  Een van de  thema’s in mijn eigen plenaire inleiding betreft de relatie van case managers en het PGB. Hoogleraar Ab Klink houdt een voordracht over de financierbaarheid op lange termijn van de langdurige zorg.  Uit Engeland en Duitsland lichten experts hun systemen toe. Wilt u naar dit congres? Wilt u in één dag op de hoogte raken van alle ontwikkelingen in de langdurige zorg, inclusief die uit die AWBZ-brief?  Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’,  lees de prachtige brochure en meld u aan.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen