Mensen met diabetes hebben behoefte aan flexibeler insulineschema

Wereldwijd onderzoek wijst uit: Mensen met diabetes hebben behoefte aan flexibeler insulineschema
Een derde van alle diabetespatienten (35%) slaat een of meerdere dagen per maand een insulinedosis over. Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek ‘Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy (GAPP(TM))’, dat werd gepresenteerd op de 71st Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA) in San Diego. Uit dit onderzoek, waaraan 1.530 volwassenen met diabetes type 1 (12%) of type 2 (88%)1 die insuline gebruiken deelnamen, is gebleken dat mensen met diabetes zich regelmatig niet houden aan hun insulineschema en/of insulinedoses overslaan.

“Mensen met diabetes vinden het lastig om hun insuline altijd op tijd te nemen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het strikte regime waar zij zich aan moeten houden”, aldus Mark Peyrot, hoogleraar sociologie aan de Loyola University in Maryland (VS) en auteur van het GAPP(TM)-rapport. “Een flexibeler schema maakt het gemakkelijker om een behandeling in te passen in het leven van een patient en zorgt ervoor dat het beter vol te houden is. En dat heeft een positief effect op de resultaten van de behandeling.”

De mate waarin GAPP(TM)-deelnemers zich niet houden aan hun insulineschema of insulinedoses overslaan, blijkt sterk afhankelijk van het land van herkomst. De medische voorschriften worden het minst nauwgezet nageleefd in Turkije (p is kleiner dan 0,05), gevolgd door de Verenigde Staten, China en Japan. De behandelingsadviezen werden het best opgevolgd in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje.

Het niet volgen van het insulineschema of het overslaan van insulinedoses kwam het meest voor bij mensen die over het algemeen moeite hebben met het volgen van schema’s en regels (p is kleiner dan 0,05); mensen die het volgen van een insulineregime niet zo belangrijk vinden (p is kleiner dan 0,05); en mensen die ontevreden zijn over het gebrek aan flexibiliteit in hun insulineschema (p is kleiner dan 0,001). Ook hypoglykemie leidt ertoe dat mensen met diabetes zich vaker niet houden aan hun insulineschema of insulinedoses overslaan (p = 0,004). Een reden hiervoor kan zijn dat zij proberen op deze manier de kans op hypoglykemie te verkleinen.

“Ik vind het moeilijk om me aan een behandelingsschema te houden, vooral als andere behandelingen in het verleden niet aansloegen”, zegt Justine Badloe – studente geneeskunde aan de Universiteit Leiden. “Het is heel lastig om een insulinebehandeling te volgen als je de medicatie iedere dag op hetzelfde tijdstip moet nemen; ik kan mijn dag dan nooit eens anders indelen.”

De resultaten van dit grootschalige onderzoek onderschrijven de theorie dat het veel voorkomt dat mensen met diabetes zich niet houden aan hun insulineschema of insulinedoses overslaan en dat dit samenhangt met uiteenlopende risicofactoren. Aan deze risicofactoren kan echter wel iets gedaan worden.

Afke de Jong, medisch directeur Novo Nordisk B.V.: “Op de eerste plaats moeten mensen met diabetes beter worden voorgelicht over deze risicofactoren. Door daarnaast de barrières die mensen ervaren bij het volgen van insulineschema’s weg te nemen of flexibelere insulineschema’s te hanteren afgestemd op het leefpatroon van de individuele patient, is het mogelijk om de mate waarin mensen met diabetes zich niet houden aan hun insulineschema of insulinedoses overslaan, verder te reduceren.”

Over het GAPP(TM) onderzoek:
Het GAPP(TM) onderzoek werd uitgevoerd onder mensen met diabetes type 1 of 2 uit de Verenigde Staten (n=350), Groot-Brittannie (n=205), China (n=200), Frankrijk (n=161), Spanje (n=158), Turkije (n=155), Duitsland (n=151) en Japan (n=150). Gemiddeld waren de deelnemers circa 60 jaar oud, met circa 15 jaar diabetes en circa 9 jaar insulinebehandeling.

In een regressieanalyse, waarin demografische gegevens, ziekte en behandelschema waren opgenomen, werden onafhankelijke associaties (p is kleiner dan 0,05) van aan de behandeling gerelateerde percepties gekoppeld aan het aantal dagen in de afgelopen maand dat een insuline-injectie werd gemist of niet volgens schema genomen.
Het overslaan/negeren werd beoordeeld met behulp van één enkel onderdeel waarin gevraagd werd of de deelnemer insulinedoses had gemist of niet precies volgens de richtlijnen had genomen. En zo ja; hoeveel keer dit in de afgelopen maand was voorgekomen. De selectiecriteria voor het onderzoek waren: 18 jaar of ouder, gebruik van insuline voor bloedsuikercontrole en zelfgemelde diabetes type 1 of 2.


Bron: Novo Nordisk

1. M.Peyrot. Closing the GAPP: Correlates of Injection Omission/Non-adherence in Insulin Therapy. American Diabetes Association, 25 June 2011. Poster number 830-P
2. Yeaw J et al. Blood Glucose Testing Constitutes 20% of Total Pharmacy Costs in the USA in Patients with Diabetes on an Insulin Regimen. American Diabetes Association, 26 June 2011. Poster number 1197-P

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen